Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2012 klo 19.40

Stora Enso Oyj sai 24.4.2012 ilmoituksen, että Norjan Pankin (Norges Bank, The Central Bank of Norway) omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosenttiin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 23.4.2012 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norjan Pankki on lainaaja.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, että Norjan Pankin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 23.4.2012 oli seuraava:

Norjan Pankki R-osakkeiden
määrä
Äänten
määrä
% osake-
kannasta
% äänistä
  28 642 422 2 864 242 3,63 1,20

Norjan Pankin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 23.4.2012 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.

Lisätietoja:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa