Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.5.2011 klo 16.15

Stora Enso Oyj sai 6.5.2011 ilmoituksen, että 5.5.2011 tapahtuneen osakkeiden lainauksen palautuksen jälkeen Norjan Pankin (Norges Bank, The Central Bank of Norway) omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on noussut yli 5 prosentin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, että Norjan Pankin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 5.5.2011 oli seuraava:

 

Norjan Pankki R-osakkeiden
määrä
Äänten
määrä
% osake-
kannasta
% äänistä
  40 754 633 4 075 463 5,16 1,71

 

Norjan Pankin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 5.5.2011 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa