Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.4.2011 klo 18.15

Stora Enso Oyj sai 18.4.2011 ilmoituksen, että Norjan Pankin (Norges Bank, The Central Bank of Norway) omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosenttiin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 15.4.2011 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norjan Pankki on lainaaja.

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, että Norjan Pankin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 15.4.2011 oli seuraava:

 

Norjan Pankki R-osakkeiden
määrä
Äänten
määrä
% osake-
kannasta
% äänistä
  38 032 292 3 803 229 4,82 1,60

Norjan Pankin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 15.4.2011 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.

 

Lisätietoja:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

 

www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors


Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ

Tilaa