Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.10.2009 klo 10.00                
Stora Enso Oyj sai 7.10.2009 ilmoituksen, että Tradewinds Global Investors,   
LLC:n (rekisteröintitunnus Yhdysvalloissa: 801-65208) hallinnoimien rahastojen 
omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosenttiin  
yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 30.9.2009.                

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, 
että Tradewinds Global Investors, LLC:n hallinnoimien rahastojen osuus yhtiön  
osakkeista ja äänistä 30.9.2009 oli seuraava:                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Tradewinds Global Investors, | R-osakkei |  Äänten |     % |    % |
| LLC              |    den |   määrä |  osake- | äänistä |
|                |   määrä |      |    ka |     |
|                |      |      |  nnasta |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |  585 805 |  58 580 |   0,74 |   0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tradewinds Global Investors, LLC:n hallinnoimien rahastojen omistamien     
osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 30.9.2009 rekisteröidyn   
osakepääoman mukaan.                              


Lisätietoja:                                  
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242         

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet    
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R).
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa  
OTC-listalla International OTCQX:ssa.                      


STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa