Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus    
omistusosuuden muutoksesta                           

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.5.2009 klo 9.20                 

Stora Enso Oyj sai 7.5.2009 ilmoituksen, että Orbis Investment Management    
Limitedin, Orbis Asset Management Limitedin ja Orbis Portfolio Management    
(Europe) LLP:n hallinnoimien rahastojen omistamien osakkeiden osuus Stora Enso 
Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosentin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä   
6.5.2009.                                    

Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, 
että Orbis Investment Management Limitedin, Orbis Asset Management Limitedin ja 
Orbis Portfolio Management (Europe) LLP:n hallinnoimien rahastojen osuus yhtiön 
osakkeista ja äänistä 6.5.2009 oli seuraava:                  

--------------------------------------------------------------------------------
| Orbis Investment Management  | Osakkeide |  Äänten |     % |    % |
| Limited,           |    n |   määrä |  osake- | äänistä |
| Orbis Asset Management    |   määrä |      |    ka |     |
| Limited,           |      |      |  nnasta |     |
| Orbis Portfolio Management  |      |      |      |     |
| (Europe) LLP         |      |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| R-osakkeet          |  38 592 | 3 859 207 |   4,89 |   1,62 |
|                |    070 |      |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Orbis Investment Management Limitedin, Orbis Asset Management Limitedin ja Orbis
Portfolio Management (Europe) LLP:n hallinnoimien rahastojen omistamien     
osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 30.4.2009 rekisteröidyn   
osakepääoman mukaan.                              

Lisätietoja:                                  
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                      

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 29 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      


STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa