Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.12.2015 klo 17.45

Stora Enso Oyj on 31.12.2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10  pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n epäsuora osakeomistus Stora Enso Oyj:stä on noussut 30.12.2015 viiteen prosenttiin.

BlackRock, Inc:n osakeomistus Stora Ensosta on noussut 34 458 320 osakkeeseen, mikä vastaa 4,36 prosenttia Stora Enson osakemäärästä. Osuus  äänimäärästä jää alle viiteen prosenttiin. Tämän lisäksi BlckRock Inc omistaa epäsuorasti 0,64 prosenttia Stora Enson osakemäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien Stora Enson osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 30.12.2015 oli 5,00 prosenttia Stora Enson osakemäärästä. Osuus äänimäärästä jää alle viiden prosentin. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Stora Enson rekisteröityä osakemäärää 788 619 987 ja äänimäärää  237 740 879.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus Stora Ensosta ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A yhteensä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
(B yhteensä)
Yhteenlaskettu
%-osuus
(A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,36 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
0,63 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
5,00 %
Alle 5 % äänistä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) N/A N/A N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji  Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7
FI0009005961   34 458 320 osaketta
Alle 5 % äänistä
  4,36 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
A YHTEENSÄ   34 458 320 osakkeista
Alle 5 % äänistä
  4,36 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 1 748 700 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,22 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 3 219 160 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,40 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Total Return SWAP 22.6.2016 N/A Nettoarvon tilitys 67 000 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,00% osakkeista
Alle 5 % äänistä
      B YHTEENSÄ 5 034 860 osaketta
Alle 5 % äänistä
0,63 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242

Tilaa

Liitteet & linkit