Stora Enso: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuudenmuutoksesta

STORA ENSO OYJ SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 29.6.2016 klo 14.15

Stora Enso Oyj on vastaanottanut BlackRock, Inc:ltä 28.6.2016 arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n kokonaisomistus Stora Enso Oyj:n osakkeista mukaan lukien omistus rahoitusinstrumenttien kautta laski alle 5 %:n rajan 27.6.2016.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus Stora Ensosta ilmoituksen mukaan:

%   osakkeista ja äänistä (A yhteensä)  %   osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B yhteensä)  Yhteenlaskettu
 %-osuus
(A+B) 
Liikkeeseenlaskijan   osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus   liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 %   osakkeista
Alle 5 % äänistä
788 619 987   osaketta
237 718 379   ääntä
Edellisessä   liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,14 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
0,89 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
5,03 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/   osakelaji   Osakkeiden ja   äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja   äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja   äänioikeuksien %-osuus  Osakkeiden ja   äänioikeuksien %-osuus 
ISIN-koodi (jos   mahdollista) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7
FI0009005961 Alle 5 % osakeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
A YHTEENSÄ  Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitus-
  välineen luonne
Eräpäivä  Toteutus-aika  Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon   tilitys)  Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä  Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus 
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
B YHTEENSÄ  Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä
Alle 5 % osakkeista
Alle 5 % äänistä


Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242