Stora Enso 17.4.2015: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

 STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015 klo 16.10

Stora Enso Oyj sai 17.4.2015 ilmoituksen, että Norges Bankin omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosenttiin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 16.4.2015 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norges Bank on lainaaja.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, että Norges Bank osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 16.4.2015 oli seuraava:

Norges Bank R-osakkeiden
määrä
Äänten
määrä
% osake-
kannasta
% äänistä
  36 692 546 3 669 255 4,65 1,54

Norges Bankin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 16.4.2015 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242

Tilaa