Stora Enso 23.4.2014: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2014 klo 20.50

Stora Enso Oyj sai 23.4.2014 ilmoituksen, että Norjan Pankin (Norges Bank, The Central Bank of Norway) omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosenttiin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 22.4.2014 tapahtuneen osakelainauksen jälkeen, jossa Norjan Pankki on lainaaja.

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälään viitaten Stora Enso Oyj ilmoittaa, että Norjan Pankin osuus yhtiön osakkeista ja äänistä 22.4.2014 oli seuraava:

  

Norjan Pankki R-osakkeiden
määrä
Äänten
määrä
% osake-
kannasta
% äänistä
  31 271 568 3 127 157 3,97 1,31

Norjan Pankin omistamien osakkeiden osuus osakkeista ja äänistä on laskettu 22.4.2014 rekisteröidyn osakepääoman mukaan.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 02046 21242

Tilaa