Stora Enso aikoo sulkea Saugan sahan Virossa


            
Stora Enso aikoo sulkea Saugan sahan Virossa kesäkuussa 2007. Syynä
on jatkuva raaka-ainepula, joka on johtanut korkeampiin kustannuksiin
ja kannattamattomaan liiketoimintaan. Sahan sulkemisella ei ole
merkittävää vaikutusta Stora Enson vuotuiseen liikevaihtoon, mutta
sillä odotetaan olevan pieni positiivinen vaikutus konsernin vuoden
2007 liikevoittoon. Konserni tekee yhteensä 12 miljoonan euron
kertaluonteisen alaskirjauksen ja uudelleenjärjestelyvarauksen vuoden
2007 ensimmäisellä neljänneksellä.

Saugan sahan vuotuinen tekninen tuotantokapasiteetti on 130 000 m3
sahattuja puutuotteita, josta 90 000 m3 voidaan jatkojalostaa.
Konserni aikoo käyttää osan Saugan koneista muilla sahoillaan, siinä
määrin kuin mahdollista."Stora Enson puutuotteiden tuotanto ja liikevaihto Baltian maissa
pysyvät pääosin ennallaan myös Saugan sahan sulkemisen jälkeen, sillä
asiakkaita palvellaan konsernin muilta sahoilta. Saugan sahalla on
107 työntekijää ja Stora Enso Timber tutkii mahdollisuuksia sisäisiin
siirtoihin mm. Paikusen, Imaveren ja Näpin sahoille tai Viljandin
jatkojalostustehtaalle. Stora Enso pystyy tarjoamaan noin 30
työpaikkaa. Työllistymismahdollisuuksia Pärnun alueen muiden
yhtiöiden sahoilla tutkitaan ja yhtiö harkitsee
uudelleenkouluttautumisen rahoittamista metsäteollisuuden
ulkopuolella", sanoo Stora Enso Timberin johtaja Peter Kickinger.


Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Peter Kickinger, johtaja, Stora Enso Timber, puh. +43 1 269 7460 1375
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/timber

STORA ENSO OYJ


p.p.   Leena Bergqvist      Jukka Marttila


Stora Enso Timber tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluratkaisuja
puuteollisuuden ja kaupan tarpeisiin ympäri maailmaa. Yhtiön
liikevaihto on 1,7 mrd. euroa ja tuotantokapasiteetti 7,7 miljoonaa
kuutiometriä sahattuja puutuotteita, josta 3,4 miljoonaa kuutiometriä
on jatkojalosteita. Yhtiön palveluksessa on noin 5 000 henkilöä 29
tuotantolaitoksella sekä myynti- ja jakeluyhtiöissä eri puolilla
maailmaa.

Tilaa