Stora Enso allekirjoittaa aiesopimuksen integroidun paperi- ja sellutehtaan rakentamisesta Venäjälle


            
Stora Enso ja Nizhny Novgorodin alueen edustajat ovat allekirjoittaneet
aiesopimuksen, jossa määritellään perusperiaatteet alustavan
kannattavuustutkimuksen jatkamiselle koskien alueelle mahdollisesti
rakennettavaa paperi- ja sellutehdasta. Tämä sopimus, joka ei ole juridisesti
sitova, on looginen jatko 17. heinäkuuta 2007 julkistetulle alustavalle
kannattavuustutkimukselle ja vahvistaa Nizhny Novgorodin alueen edustajien ja
Stora Enson sitoutumisen projektin valmistelutöihin. Tarkoitus on edelleen
valmistaa paperia Venäjällä paikallisesta puusta maan markkinoille. 

Stora Enson hallitus harkitsee mahdollista investointipäätöstä, mikäli hankkeen
alustavan ja tätä mahdollisesti seuraavan varsinaisen kannattavuustutkimuksen
tulokset ovat myönteiset. 
 
 
Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, varatoimitus- ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21409
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197 
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358
40 763 8767 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorspp.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa