Stora Enso allekirjoittaa YK:n Global Compact CEO Water Mandate ‑aloitteen ensimmäisenä paperi- ja pakkausalan yrityksenä

Stora Enso on allekirjoittanut YK:n Global Compact CEO Water Mandate ‑aloitteen 
ensimmäisenä paperi- ja pakkausalan yrityksenä maailmassa. Aloite kannustaa   
yrityksiä ja teollisuutta laatimaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen mukaisia
vesistrategioita.                                
”Aloitteen allekirjoittaminen on vahva sitoumus minulta toimitusjohtajana ja  
Stora Ensolta yrityksenä panostaa veden vastuulliseen käyttöön”, toimitusjohtaja
Jouko Karvinen sanoo. ”Vesivarojen niukkuus on maailmanlaajuinen haaste, jonka 
vaikutukset Stora Ensoon ja koko paperi- ja pakkausteollisuuteen lisääntyvät  
jatkuvasti. Water Mandate ‑aloitteen avulla voimme jakaa kokemuksia muiden   
asiaan sitoutuneiden yritysten ja sidosryhmien kanssa ja etsiä tehokkaampia   
keinoja hallita veden käyttöä.”                         

CEO Water Mandate ‑aloite käynnistettiin vuonna 2007. Aloite on tarkoitettu YK:n
Global Compact -ohjelman periaatteisiin sitoutuneille yrityksille. Kyseessä on 
julkisen ja yksityisen sektorin yhteisaloite, jonka tarkoituksena on auttaa   
yrityksiä kehittämään, toteuttamaan ja antamaan tietoa kestävän vedenkäytön   
periaatteista ja toimintatavoista. Yritysten toimitusjohtajia pyydetään     
vahvistamaan aloite osoituksena siitä, että he tunnustavat vesivarojen     
vastuullisen käytön tärkeyden. CEO Water Mandate ‑aloitetta tukee joukko    
sijoittajia, joiden hallinnassa olevat varat ovat yhteensä 1,2 biljoonaa    
Yhdysvaltain dollaria. Stora Enso on ollut YK:n Global Compact ‑ohjelmassa   
mukana sen aloitusvuodesta 2000 lähtien.                    

Stora Enso on raportoinut prosessivesipäästönsä vuodesta 2005 lähtien. Stora  
Enson edistysaskeleista kohti konsernin ympäristötavoitteita raportoidaan    
yksityiskohtaisesti yhtiön vuosittain julkaistavassa yritysvastuuraportissa.  Lisätietoja:                                  

Eija Pitkänen, yritysvastuujohtaja, puh. 02046 21348              
Johan Holm, ympäristöjohtaja, puh. + 46 1046 71089               


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/sustainability                        


Aiempia lehdistötiedotteita Stora Enson yritysvastuullisuustyöstä on saatavissa 
internetosoitteesta www.storaenso.com/press                   

Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet    
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa STE A, STE R). 
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa  
OTC-listalla International OTCQX.

Tilaa