Stora Enso aloittaa kannattavuustutkimuksen integroidun sellu- ja paperitehtaan rakentamisesta Venäjälle

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.5.2008 klo 9.00                 

Stora Enso on päättänyt käynnistää kannattavuustutkimuksen integroidun sellu- ja
paperitehtaan rakentamisesta Nižni Novgorodin alueelle Venäjällä. Tämä on    
seurausta äskettäin valmistuneen alustavan kannattavuustutkimuksen tuloksista, 
jotka tukivat prosessin jatkamista tässä vaiheessa. Alustava          
kannattavuustutkimus aloitettiin heinäkuussa 2007. Uudella tutkimuksella    
pyritään arvioimaan kannattavuutta valmistaa paperia Venäjällä paikallisesta  
puusta Venäjän markkinoille ja tutkimus odotetaan saatettavan loppuun      
huhtikuussa 2009.                                

Stora Enson hallitus harkitsee lopullista päätöstä toteutuksesta, mikäli    
kannattavuustutkimuksen tulokset ovat myönteiset ja hankkeen ehdot täyttyvät  
sekä saadaan tarvittavat luvat.                         


Lisätietoja:                                  
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450   
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Keith Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659        
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

Aikaisempia Stora Enson Venäjän toimintoja koskevia lehdistötiedotteita on   
saatavilla osoitteessa www.storaenso.com/press:                 

17.07.07: Stora Enso aloittaa alustavan kannattavuustutkimuksen integroidun   
paperi- ja sellutehtaan rakentamisesta Venäjälle                
20.12.07: Stora Enso allekirjoittaa aiesopimuksen integroidun paperi- ja    
sellutehtaan rakentamisesta Venäjälle                      

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


p.p. 	Jussi Siitonen			Jukka Marttila

Tilaa