Stora Enso etenee taloushallintonsa järjestelyissä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2008 klo 9.00                 

Stora Enso on sopinut pääosan taloushallinnon transaktioprosessien siirtämisestä
Capgeminille, joka on yksi maailman merkittävimmistä konsultoinnin, teknologian 
ja ulkoistuspalveluiden tarjoajista. Tämä on osa konsernin taloushallinnon   
uudelleenjärjestelyä, joka julkaistiin 25.10.2007 osana muita suunnitelmia,   
joilla Stora Enso vastaa kasvaviin kustannuksiin ja turvaa pitkän aikavälin   
kannattavuutensa.                                

Stora Enson taloushallinnon uudelleenjärjestelyt ovat Pohjoismaiden laajimpia  
taloushallinnon muutoksia. Ne keventävät merkittävästi taloushallinnon     
kustannuksia ja parantavat sen laatua.                     

“Yhteistyömme Capgeminin kanssa sekä muut taloushallinnon suunnitelmamme    
parantavat tuottavuutta ja vähentävät kustannuksia. Näin kevennämme hallintoamme
ja tukitoimintojamme vastaamaan täsmentynyttä liiketoimintaamme”, sanoo Stora  
Enson talousjohtaja Markus Rauramo.                       

Sopimuksen mukaan Capgemini hoitaa pääosan Stora Enson taloushallinnon     
transaktiotoimista, kuten ostolaskutuksen. Näistä palveluista huolehtii     
Capgemini Business Process Outsourcingin (BPO) tiimi pääasiassa Intiassa ja   
Puolassa. Tehtävien siirron on suunniteltu alkavan vuoden 2009 alusta, ja se on 
tarkoitus saada päätökseen vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Muutoksen  
arvioidaan vähentävän Stora Enson henkilöstöä noin 300:lla. Sopimuksen ehtona  
on, että Stora Enso on vaadittavalla tavalla informoinut henkilöstöään ja/tai  
keskustellut henkilöstön tai sen edustajien kanssa ulkoistamissopimuksesta.   

Capgemini-sopimuksen lisäksi Stora Enso perustaa keskitetyn taloushallinnon   
palvelukeskuksen Kotkaan. Yhtiö pitää ainoastaan pienet taloushallinnon     
toiminnot tärkeimmissä maissa nykyisten Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa olevien 
taloushallinnon palvelukeskusten sijasta.                    

Lisätietoja:                                  
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197              
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659        
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. 040 763 8767 

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa