Stora Enso Euroopan paras metsä- ja paperiteollisuusyritys Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Yhtiö mukana indeksissä kymmenettä vuotta                    
Stora Enso on saanut korkeimmat pisteet Euroopan metsä- ja           
paperiteollisuusyritysten joukossa Dow Jones STOXX kestävän kehityksen     
indeksissä. Yhtiö on ollut mukana indeksissä kymmenen peräkkäistä vuotta. Tänä 
vuonna Stora Enso valittiin myös DJSI World kestävän kehityksen indeksiin.   

Stora Enso on saanut koko teollisuudenalan korkeimmat pisteet ekotehokkuudesta 
ja sosiaalisesta raportoinnista. Yhtiö sai korkeat pisteet myös vastuullisesta 
metsienhoidosta sekä ympäristöraportoinnista ja -johtamisesta.         

DJSI-indeksiin hyväksytyt jäsenet vuosille 2010-2011 ilmoitettiin tänään,    
torstaina 9. syyskuuta.                             

”Olemme olleet mukana Dow Jones Sustainability -indeksissä jo kymmenen vuoden  
ajan, mutta nyt olemme paras eurooppalainen yritys DJSI World -indeksissä. Se on
hieno saavutus, ja olen erittäin tyytyväinen nähdessäni, että          
vastuullisuustyömme tuottaa tulosta", sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko  
Karvinen. "Kyse on kehittymisestä. Tullakseen listatuksi tähän indeksiin on   
kyettävä parantamaan suoritustaan joka vuosi. Olemme Stora Ensossa tehneet   
paljon töitä vastuullisuuden eteen päästäksemme tähän pisteeseen, ja aiomme   
jatkaa samalla linjalla”.                            

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit ovat ensimmäiset maailmanlaajuiset   
indeksit, joilla seurataan maailman johtavien, kestävän kehityksen periaatteita 
noudattavien yritysten taloudellista tulosta. Indekseihin mukaan pääsevät    
yritykset valitaan taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten näkökohtien   
perusteella. Sijoittajat saavat indekseistä luotettavaa ja puolueetonta     
vertailutietoa kestävän kehityksen mukaisten portfolioidensa hoitoon.      

Lisätietoja indekseistä: http://www.sustainability-index.com/          

Lisätietoja:                                  

Eija Pitkänen, yritysvastuujohtaja, p. 02046 21348              
Eeva Taimisto, tiedottaja, p. 02046 21263                   


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/sustainability                        
www.storaenso.com/globalresponsibility                     Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tilaa