Stora Enso hakee Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Exchange Act of 1934) mukaisen rekisteröinnin lakkauttamista sekä arvopaperimarkkinalain kohtien 13(a) ja 15(d) mukaisten raporto

Stora Enso hakee Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (U.S.
Securities Exchange Act of 1934) mukaisen rekisteröinnin lakkauttamista sekä
arvopaperimarkkinalain kohtien 13(a) ja 15(d) mukaisten
raportointivelvollisuuksiensa lopettamista 

Stora Enso on toimittanut 7.1.2008 Yhdysvaltain arvopaperiviranomaisille (U.S.
Securities and Exchange Commission) Form 15F -asiakirjan rekisteröinnin
lopettamiseksi ja raportointivelvollisuuksiensa lakkauttamiseksi New Yorkin
pörssissä. Stora Enson hallitus päätti 7.12.2007 luopua American Depositary
Receipts (ADR) -osaketalletustodistusten listauksesta ja Yhdysvaltain vuoden
1934 arvopaperimarkkinalain (U.S. Securities Exchange Act of 1934) mukaisen
rekisteröinnin lakkauttamisesta ja sen mukaisten rekisteröintivelvollisuuksien
lopettamisesta sekä ADR -todistuksille että rekisteröidyille
velka-arvopapereille. Rekisteröinnin ja raportointivelvollisuuksien odotetaan
päättyvän huhtikuussa 2008. 
Stora Enso toimitti Form 25 -asiakirjan Yhdysvaltain
arvopaperimarkkinaviranomaisille 19.12.2007 ja Stora Enson ADR -todistusten
viimeinen kaupankäyntipäivä New Yorkin pörssissä oli 28.12.2007. Listauksesta
luopumisen jälkeen Stora Enson ADR -todistuksilla käydään Yhdysvalloissa
kauppaa OTC -listan International OTCQX -markkinapaikalla. Kaupankäynti Stora
Enson tavallisilla osakkeilla jatkuu OMX Pohjoismaisessa pörssissä Helsingissä
ja Tukholmassa. Tämä tiedote Stora Enson aikeista arvopaperimarkkinalain
rekisteröinnin ja raportointijärjestelmän piiristä poistumiseksi julkaistaan
Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain kohdan 12h-6(h) mukaisesti
ilmoituksena yhdysvaltalaisille sijoittajille, jotka ovat ostaneet Stora Enson
ADR -todistuksia. 
Stora Enson toimitettua Form 15F-asiakirjan Yhdysvaltain vuoden 1934
arvopaperimarkkinalakiin perustuvat raportointivelvollisuudet keskeytyvät
välittömästi. Rekisteröinti päättyy 90 päivän kuluttua Form F15 -asiakirjan
toimittamisesta ellei Stora Enso ole ennen sitä peruuttanut Form 15F
-asiakirjaansa tai Yhdysvaltain arvopaperiviranomainen ole viivästyttänyt
rekisteröinnin lakkauttamista. Stora Enso pidättää itsellään oikeuden peruttaa
Form 15F-asiakirjan ennen päätöksen voimaantuloa syystä riippumatta. 
Stora Enso jatkaa edelleen vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja muiden
dokumenttien julkaisemista englanninkielisenä Internet-sivuillaan
(www.storaenso.com) Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain kohdan
12g3-2(b) mukaisesti. 

Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. + +44 20 7016 3114
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197 
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. +358 40 763 8767

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso Oyj

pp.	Jukka Marttila		Leena Bergqvist

Tilaa