Stora Enso investoi 110 milj. euroa Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntamiseen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi koneeksi

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2014 klo 9.00

Stora Enso investoi noin 110 milj. euroa Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntamiseksi tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta. Suurin osa kustannuksista johtuu paperikoneen ja sellutehtaan muuntamistöistä.

”Olemassa olevan laitekapasiteetin hyödyntäminen muokkaamalla vanhasta uusi tuotantolinja on osa Stora Enson muutosmatkaa arvoa tuottavaksi kasvumarkkinoihin keskittyväksi uusiutuvien materiaalien yritykseksi”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen.

”Varkaus on erinomainen tehdas muuntamisen toteuttamiseksi, koska siellä on integroitu sellutehdas, voimalaitos ja sopiva paperikone. Lisäksi tehtaan sijainti on hyvä raaka-aineen saatavuuden kannalta, ja siellä on tarpeellinen infrastruktuuri ja kompetenssi projektin onnistuneeksi toteuttamiseksi”, Jouko Karvinen toteaa.

Uusiutuvaan kuituraaka-aineeseen pohjautuvilla pakkauksilla on hyvät kasvumahdollisuudet sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti, ja Stora Enso aikoo hyötyä tästä kasvusta investoimalla kilpailukykyiseen ensikuituun perustuvan aaltopahvin raaka-ainekapasiteettiin Varkauden tehtaalla. Koneen muuntamisella Stora Enso hyödyntää kerralla kahta markkinavoimaa, kun globaalisti paperin kysyntä vähenee, mutta toisaalta uusiutuvan pakkauskartongin kysyntä kasvaa.

Muuntaminen pienentää Printing and Reading –segmentin vuosittaista liikevaihtoa noin 140 milj. euroa vuodesta 2016 eteenpäin ja kasvattaa Renewable Packaging –segmentin liikevaihtoa 280 milj. eurolla, kun kone käy täydellä kapasiteetilla. EBITDA-marginaalitavoitteena muunnetun koneen ollessa täydessä käynnissä on yli 15 % edellyttäen nykyisen markkinatilanteen pysyvän samana.

Suunnitelman mukaan muunnostyö tehdään pääasiassa syksyllä 2015 ja uusi kone käynnistyy vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Nykyisen 280 000 tonnia vuodessa tuottavan hienopaperikoneen tuotannon on suunniteltu loppuvan elokuussa 2015. Kun uusi kone on valmis, Varkauden tehtaan vuosikapasiteetti tulee olemaan noin 390 000 tonnia aaltopahvin raaka-ainetta ja 310 000 tonnia ruskeaa valkaisematonta sellua. Suurin osa aaltopahvin raaka-aineesta suunnitellaan myytäväksi yhtiön ulkopuolelle.

Varkauden tehdas valmistaa toimistopaperilaatuja elokuun 2015 loppuun asti. Stora Enso jatkaa toimistopaperiasiakkaidensa palvelemista kahdesta muusta päällystämättömän hienopaperin yksiköstään, Veitsiluodon tehtaalta Suomesta ja Nymöllan tehtaalta Ruotsista.

Lehdistötilaisuus Varkaudessa

Tervetuloa Varkauden investointia käsittelevään lehdistötilaisuuteen.

Aika:              Perjantai 25.4.2014 klo 10.30
Paikka:          Stora Enso Varkauden tehdas, neuvotteluhuone 2.
                      Sisäänkäynti: portti 1, Satakunnankatu 10.
Isännät:         Hannu Alalauri, Packaging Solutions –liiketoimintayksikön johtaja
                      Ari Saarnio, projektinjohtaja
                      Jarkko Tehomaa, paikallisjohtaja

Lisätietoja:
Hannu Alalauri, Packaging Solutions –liiketoimintayksikön johtaja, Stora Enso Renewable Packaging, p. 02046 21228
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Lauri Peltola, maajohtaja, p. 02046 21380

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Hannu Alalauri
Packaging Solutions –liiketoimintayksikön johtaja
Stora Enso Renewable Packaging, p. 02046 21228

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242

Lauri Peltola
maajohtaja
p. 02046 21380

Tilaa