Stora Enso investoi 25 miljoonaa euroa vihreän energian tuotannon lisäämiseen Maxaun tehtaalla

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 20.7.2018 klo 9.29

Stora Enso on päättänyt asentaa uuden höyryturbiinin suljetulla jäähdytinjärjestelmällä ja uudella biomassavarastolla Maxaun tehtaalle Saksassa. Investoinnin kustannukset ovat noin 25 milj. euroa. Hanke on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä ja saattaa päätökseen vuoden 2020 aikana.

Stora Enso haluaa varmistaa pitkän aikavälin kannattavan energiantuotannon Maxaun tehtaalla lisäämällä sähköntuotantoa ja tehokkuutta. Uusi 57 MW:n väliottolauhdutusturbiini täydentää olemassa olevaa yhdistettyä lämpö- ja sähkölaitosta (CHP), joka käynnistyi vuonna 2010. Investointi vähentää energiakustannuksia ja varmistaa paperitehtaan pitkän aikavälin kilpailukyvyn. Asennuksen jälkeen investoinnin takaisinmaksuaika on noin neljä vuotta.

Investointi edistää Stora Enson riippumattomuutta muista kuin hiilineutraaleista energianlähteistä sekä tieteellisiä päästövähennystavoitteita suuremmalla biomassan osuudella ja paremmalla tehokkuudella ( > 50 000 tonnin CO2-säästöt vuodessa). Suljettu jäähdytysjärjestelmä vapauttaa huomattavasti vähemmän lämpöä sekä pienentää jokiveden ottoa Rein-joella.

"Olemme iloisia voidessamme ilmoittaa tämän tärkeän investoinnin, joka tukee pitkäaikaista sitoutumistamme palvella asiakkaitamme kustannustehokkaasti ja kestävästi tuotetuilla korkealaatuisilla paperituotteilla. Se korostaa myös tavoitettamme korvata uusiutumattomia materiaaleja ja edistää vihreää taloutta", sanoo Kati ter Horst, Stora Enson Paper-divisioonan johtaja.

Maxaun tehdas
Lounais-Saksassa Rein-joen varrella lähellä Karlsruhen kaupunkia sijaitseva Maxaun tehdas on keskeisessä roolissa päällystämättömän aikakauslehtipaperin tuotesegmentissä. Tehtaan sijainti on strategisesti ja maantieteellisesti hyvä asiakkaiden palvelemiseksi, joihin kuuluu Euroopan merkittävimpiä kustantajia, jälleenmyyjiä ja painotaloja. Myös etäisyys raaka-aineiden ja biopolttoaineiden hankkimiseksi on lyhyt. Tehtaan kaksi paperikonetta tuottavat n. 530 000 tonnia päällystämätöntä aikakauslehtipaperia vuodessa. Paperituotannon pääraaka-aineena käytetään keräyspaperia.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Paper-divisioona, p. 040 544 3491

Sijoittajasuhdetiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja, Paper-divisioona
p. 040 544 3491

Sijoittajasuhdetiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 040 763 8767

Tilaa