Stora Enso investoi energiatehokkuuden parantamiseen ja kustannusjohtajuuteen Belgiassa ja Saksassa

Konserni etenee ilmaston muutoksen torjunnassa

Stora Enso parantaa energiatehokkuuttansa investoimalla yhteensä 260 miljoonaa
euroa Belgian Langerbruggen ja Saksan Maxaun tehtaille. Molempien projektien
odotetaan valmistuvan vuoden 2010 toisella neljänneksellä. 

“Näiden investointiprojektien avulla vähennetään tuntuvasti
polttoainekustannuksia kasvattamalla bioenergian osuutta kyseisillä tehtailla.
Investointien seurauksena Stora Enson hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 105
000 tonnia vuodessa. Asiakkaitaan lähellä sijaitsevan sanomalehtipaperia ja
päällystämätöntä aikakauslehtipaperia tuottavan Langerbruggen tehtaan tuotanto
pohjautuu kokonaan keräyspaperin käyttöön. Myös Maxaun tehtaan tuotanto
perustuu enimmäkseen keräyspaperiin ja senkin sijainti lähellä asiakkaitaan
vähentää kuljetuskustannuksia,” sanoo sanomalehtipaperiliiketoiminnan johtaja
Juha Vanhainen. 

Uudet erilaisten polttoaineiden käytön mahdollistavat kiertoleijupetikattilat
(CFB) asennetaan sekä Langerbruggen että Maxaun tehtaiden olemassa oleville
voimalaitoksille. Investointien tarkoituksena on kulloinkin kilpailukykyisimmän
polttoaineyhdistelmän hyödyntäminen yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannon
kanssa. Uusien kattiloiden käyttöönoton myötä Langerbruggen ja Maxaun tehtaiden
sähkön omavaraisuusastetta kasvatetaan. 

Lisätietoja:
Langerbruggen investointi: Juha Vanhainen, johtaja, sanomalehtipaperi, puh.
+358 2046 21343 
Maxaun investointi: Hannu Alalauri, johtaja, aikakauslehtipaperi, puh. +358
2046 21201 
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197 
Keith B. Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358
2046 21242 www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

pp.	Leena Bergqvist		Jukka Marttila

Tilaa