Stora Enso investoi hylsykartongin tuotantoon Wisconsin Rapidsin tehtailla

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 21.12.2006 klo 15.00

Stora Enso investoi hylsykartongin tuotantoon Wisconsin Rapidsin 
tehtailla

Stora Enson tytäryhtiö Corenso uudistaa ja käynnistää uudelleen 
Yhdysvaltojen Wisconsin Rapidsin tehtaiden paperikone (PK) 12:n 
tuottamaan hylsykartonkia. Investointi toteutetaan vastauksena 
asiakkaiden tarpeisiin. Investoinnin arvo on 27 milj. euroa (35 
milj. Yhdysvaltain dollaria), ja sen tarkoituksena on parantaa 
koneen ja tuotteen laatua sekä Corenson Pohjois-Amerikan 
toimintojen kustannustehokkuutta. Investointiin sisältyy myös 
Corenson kierrätyskuitulaitoksen uudistaminen. Investoinnin 
seurauksena hylsykartonkia tuottava kartonkikone 13 suljetaan, 
koska sillä on vain rajalliset mahdollisuudet jatkuvaan 
tuottavuuteen.

Koneen uudistaminen alkaa toukokuussa 2007, ja projekti 
saataneen valmiiksi vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana. 

Uudistettu PK12 tulee olemaan yksi kustannustehokkaimmista 
hylsykartonkikoneista Pohjois-Amerikassa. Kartongin 
tuotantokapasiteetti nousee 36 000 tonnista 85 000 tonniin 
vuodessa. Raaka-aineena käytetään jatkossakin kierrätyspaperia 
ja -kartonkia. Hylsykartongista valmistetaan hylsyjä sekä 
Corenson omien tehtaiden tarpeita varten että myyntiin Pohjois-
Amerikan hylsyteollisuudelle. Hylsyjen loppukäyttäjiä ovat muun 
muassa paperin ja kartongin, muovikalvojen ja keinokuidun 
valmistajat.

“Wisconsin Rapidsin tehtaiden sijainti on keskeinen 
pohjoisamerikkalaisten asiakkaidemme palvelemiseksi. Tämän 
investoinnin avulla voimme parantaa Corenson Pohjois-Amerikan 
liiketoimintaa ja turvata sen jatkuvuuden. Investointi toteuttaa 
strategiaamme olla maailmanlaajuinen hylsykartongin, hylsyjen ja 
niihin liittyvien palvelujen tarjoaja,” toteaa Corenso United Oy 
Ltd:n toimitusjohtaja Pekka Suursalmi.

Lisätietoja:
Veli-Jussi Potka, johtaja, teollisuuspakkaukset, puh. 02046 
21486
Pekka Suursalmi, toimitusjohtaja, Corenso United Oy Ltd, puh. 
02046 27530
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh.  +44 7775 
788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242

www.corenso.com
www.storaenso.com

Corenso United Oy Ltd. on johtava korkealaatuisten 
hylsykartonkien ja hylsyjen valmistaja. Yhtiön omat 
hylsykartonkitehtaat tuottavat raaka-aineen hylsyille, joita 
valmistetaan pääosin seuraavien teollisuudenalojen käyttöön: 
paperi ja kartonki, tekstiililanka, muovikalvot ja 
joustopakkaukset sekä metallifoliot. Corensolla on neljä 
hylsykartonkitehdasta ja 15 hylsytehdasta Euroopassa, Kiinassa 
ja Pohjois-Amerikassa sekä osakkuusyhtiöt Kanadassa ja 
Espanjassa. Corenso vie tuotteitaan maailmanlaajuisesti yli 70 
maahan. Corenso on osa Stora Enson teollisuuspakkausten 
liiketoiminta-aluetta, joka valmistaa aaltopahvia, hylsyjä, 
hylsykartonkia, aaltopahvin raaka-ainetta ja laminaattipaperia. 
	
STORA ENSO OYJ


p.p. 		Jussi Siitonen			Jukka Marttila

Tilaa