Stora Enso investoi tehtaisiinsa Ruotsissa ja Suomessa

Stora Enso Oyj Pörssitiedote 19.6.2007 klo 12.00 GMT
Stora Enso investoi kartongin laadun parantamiseen Forsin tehtaalla
Ruotsissa
Stora Enso uudistaa ja modernisoi kartonkikoneet 2 ja 3 sekä
kemimekaanisen massalaitoksen 2 Forsin tehtaalla Ruotsissa
parantaakseen laatua ja massan tuotantoa. Hankkeen kokonaiskustannus
on 29 miljoonaa euroa ja sen on tarkoitus alkaa vuonna 2007.
Kartonkikone 3:n ja kemimekaanisen massalaitoksen on tarkoitus
valmistua tammikuussa 2008 ja kartonkikone 2:n tammikuussa 2009

Investointi parantaa kartongin laatua vastaamaan asiakkaiden kasvavia
laatuvaatimuksia ja lisää jonkin verran tehtaan
tuotantokapasiteettia.

Stora Enso investoi pakkausmateriaaleista saatavien polttoaineiden
polttoon Anjalankosken tehtailla
Stora Enso investoi 16,8 miljoonaa euroa pakkausmateriaaleista
saatavien polttoaineiden (PDF) ja biopolttoaineiden polttoon
Anjalankosken tehtaallaan vähentääkseen energiakustannuksia. Hanke,
jonka on tarkoitus valmistua syksyllä 2008, vähentää riippuvuutta
fossiilisista polttoaineista ja lisää kierrätysmateriaalien ja
biopolttoaineiden käyttöä. PDF:n polttokapasiteetti kasvaa 50 000
tonnista 135 000 tonniin vuodessa.

Suurimmat investoinnit kohdistuvat tehtaan voimalaitoksen
lisälaitteisiin. Anjalankosken tehtaalla käytettävä polttoaine on
teollisuuden ja kaupan keskusliikkeiden pakkausmateriaaleja kuten
muovia, puuta ja paperia. Anjalankosken tehtaalla on käytetty
pakkausmateriaaleista saatavia polttoaineita vuodesta 1996.

Lisätietoja:
Hakan Moldén, paikallisjohtaja, Forsin tehtaat, puh. +46 1046 350 64
Mikko Jokio, paikallisjohtaja, Anjalankosken tehtaat, puh. +358 2046
26450
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659

Aiemmat Stora Enson Forsin ja Anjalankosken toimintoja koskevat
lehdistötiedotteet osoitteessa:
www.storaenso.com/press

-     26.10.2006: Stora Enso investoi toimintoihinsa Itävallassa
ja Suomessa
-     16.12.2005: Stora Enso parantaa laatua Forsin tehtaalla


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ


p.p. Jussi Siitonen                 Anne Asmundi

Tilaa