Stora Enso ja Arauco ostavat Grupo ENCE:n liiketoimintojen enemmistön Uruguayssa 344 milj. Yhdysvaltain dollarilla ottaakseen johtavan aseman edullisen sellun tuottajina

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.5.2009 klo 9.00                 

Stora Enso ja chileläinen Arauco, yksi Latinalaisen Amerikan suurimmista    
metsäteollisuusyrityksistä, ovat allekirjoittaneet sopimuksen noin 130 000   
hehtaarin maa-alueiden ja puuviljelmien sekä 6 000 hehtaarin vuokramaiden ja  
muiden toimintojen ostamisesta tasaosuuksin espanjalaiselta selluntuottaja Grupo
ENCE:lta Keski- ja Länsi-Uruguayssa .Kaupan markkina-arvo on 344 milj.     
Yhdysvaltain dollaria (253 milj. euroa) mukaan lukien 33 milj. Yhdysvaltain   
dollarin velkaosuus. Stora Enson osuus kaupan markkina-arvosta on 50 prosenttia.
Stora Enson ja Araucon tarkoitus on yhdistää olemassa olevat omistuksensa    
Uruguayssa kaupan kohteena oleviin toimintoihin.                

“Tämä on tärkeä askel Stora Ensolle, sillä puuviljelmistä kustannustehokkaasti 
saatava sellu on strategiamme kulmakivi. Yhdistäessämme voimamme Araucon kanssa 
meillä on käytössä yhteensä noin 250 000 hehtaaria maa-alueita, joista lähes  
puolet on viljeltyä lehti- ja havupuuta. Tämä kauppa turvaa strategisesti    
tärkeän raaka-aineen saatavuuden Uruguayssa huipputason sellutehtaalle, jota  
suunnittelemme yhdessä Araucon kanssa. Tehtaan rakentamisesta ei ole vielä tehty
päätöstä. Tehtaan investointipäätös edellyttää riittäviä kannattavuus- ja    
investointitutkimuksia, sopivaa markkinatilannetta sekä molempien yhtiöiden ja 
Uruguayn viranomaisten virallista hyväksyntää”, sanoo Stora Enson        
toimitusjohtaja Jouko Karvinen.                         

Stora Enson ja Araucon yhteistyö on luonnollinen seuraus Brasilian Arapotissa  
sijaitseville, hyvin menestyville yhteisille puuviljelmille ja päällystettyä  
aikakauslehtipaperia valmistavalle tehtaalle. Kaupan seurauksena Stora Ensosta 
ja Araucosta tulee yhdessä Uruguayn suurin yksityinen maanomistaja ja yksi   
suurimmista puuviljelmien omistajista.                     

“Uruguayssa on poikkeuksellisen hyvät olosuhteet kasvattaa puuviljelmäperäistä 
kuitua ja maan metsäteollisuus kehittyy nopeasti. Olemme erittäin tyytyväisiä  
osallistuessamme tähän kehitykseen yhdessä Stora Enson kanssa”, sanoo Araucon  
toimitusjohtaja Matías Domeyko.                         

Hyvin hoidetut puuviljelmät turvaavat metsäalan pitkän aikavälin menestyksen ja 
tarjoavat sekä työpaikkoja että tulonlähteen paikallisille yhteisöille. Grupo  
ENCE:n puuviljelmillä on FSC-sertifiointi (Forest Stewardship Council). Stora  
Enso ja Arauco ovat sitoutuneet puuviljelmien vastuulliseen hoitamiseen ja   
pyrkivät saamaan uuden yhteisyrityksen toiminnoille niin ikään         
FSC-sertifioinnin.                               

Kauppa sisältää myös rakentamattomat tehdasalueet Punta Pereirassa ja      
M'Bopicuassa, satama- ja proomuterminaalin, puuvaraston ja haketustehtaan ja  
taimitarhan. Grupo ENCE:n ainoiksi toiminnoiksi Uruguayssa jäävät sen Atlantin 
alueen metsät ja niiden yhteydessä oleva laivausterminaali ja saha sekä     
Montevideossa sijaitsevat haketustehdas ja puuvarasto.             

Stora Enso ja Arauco eivät ole tehneet investointipäätöstä sellutehtaan     
rakentamisesta Uruguayhin. Kauppa Grupo ENCE:n kanssa on tarkoitus saattaa   
päätökseen vuoden 2009 loppuun mennessä.                    

Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Nils Grafström, johtaja, Latinalaisen Amerikan liiketoiminnot, puh. +55 1181  
759 283                                     
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, puh. 02046 21380                
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 
21242                                      

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Aiemmat Araucon kanssa tehtävää yhteistyötä koskevat tiedotteet osoitteessa   
www.storaenso.com/press:                            
1.11.2007: Stora Enso sai päätökseen Stora Enso Arapotin osittaisen myynnin   
Araucolle                                    
27.9.2007: Stora Enso myy osan Stora Enso Arapotin osakkeista Araucolle     
26.10.2006: Stora Enso aloittaa kahdenkeskiset neuvottelut Araucon kanssa Stora 
Enso Arapotin yhteisomistuksesta Brasiliassa                  


Arauco on yksi suurimmista metsäteollisuusyrityksistä Latinalaisessa Amerikassa.
Sen vahvuuksia ovat tuotannon yritysvastuuseen ja puuviljelmien kokoon ja   
tuottoon perustuvat pitkän aikavälin näkymät. Arauco valmistaa kolme miljoonaa 
tonnia markkinasellua, 3,4 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa ja 2,6 miljoonaa 
kuutiometriä puupaneelia vuodessa. Sillä on toimintoja Chilessä, Argentiinassa, 
Brasiliassa ja Uruguayssa. Sse myy tuotteitaan yli kuuteenkymmeneen maahan.   
Vuonna 2008 sen myynti oli 3 689 milj. Yhdysvaltain dollaria.          

Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja ja tuotteemme 
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.              


STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa