Stora Enso ja Kemira aloittavat ainutlaatuisen vesihankkeen Guangxissa, Kiinassa

Stora Enso ja Kemira ilmoittivat tänään käynnistävänsä yhteisen hankkeen vastuullisen vedenkäytön edistämiseksi yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa Guangxin maakunnassa Etelä-Kiinassa. Vesi on välttämätön luonnonvara kestävälle metsätaloudelle Guangxissa, missä Stora Ensolla on 90 000 hehtaaria vuokrattua maata ja eukalyptuspuuviljelmiä. Hankkeen tarkoituksena on löytää uusia ratkaisuja vastuulliseen vedenkäyttöön paikallisille sidosryhmille tehtävillä kyselyillä ja paikallisyhteisöjen oman vesiosaamisen vahvistamisella.

Hanke yhdistää Kemiran veden laadun ja määrän hallintaan liittyvän huippuosaamisen, Stora Enson asiantuntemuksen puuviljelmien hoidossa ja paikallisyhteisöjen käytännön tiedon ja kokemuksen vesiasioista Guangxissa. Hanke edistää paikallisyhteisöjen taitoja veden käsittelyssä ja tietoisuutta vesiasioista Beihain alueen paikallisten sidosryhmien ja teollisuuden keskuudessa Guangxin maakunnassa.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa arvoa kaikille projektin osapuolille: se auttaa Stora Ensoa kehittämään puuviljelmätoimintaansa, vahvistaa Kemiran asemaa veden laadun ja määrän hallintaan liittyvien ratkaisujen toimittajana paperiteollisuudelle ja sitä ympäröiville yhteisöille ja tuo veteen liittyvää huippuosaamista, tietoa ja työkaluja paikallisyhteisöille.

Stora Enso ja Kemira toteuttavat hankkeen aikana yksityiskohtaisen tutkimuksen vesivarannoista Stora Enson toiminta-alueella Guangxissa. Samalla kartoitetaan paikalliset veteen liittyvät haasteet ja käsitellään paikallisyhteisöjen huolenaiheet, joita ovat muun muassa puuviljelmien vaikutus veden laatuun ja pohjaveden tasoon.


Tutkimustulosten pohjalta Stora Enso ja Kemira pyrkivät yhteistyössä paikallisyhteisön kanssa tarjoamaan koulutusta vesikysymyksissä ja kartoittamaan veden tason ja laadun seurantaan liittyviä työllistymismahdollisuuksia. Mahdolliset pilottihankkeet suunnitellaan yhdessä kyläläisten kanssa, ja Beihain alueelle suunnitteilla oleva vedensäästöohjelma käynnistetään yhdessä paikallisten kumppanien kanssa. Vesihanke alkaa joulukuussa 2013 ja kestää vuoden 2015 loppuun. Hankkeen toteuttamisen yksityiskohdat ja aikataulutus päätetään yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa.

”Tämä on ainutkertainen hanke Guangxissa ja koko maailmassa, ja olemme siitä erittäin ylpeitä”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen. ”Yhdistämme kahden johtavan yrityksen huippuosaamisen ja paikallisyhteisöjen tietämyksen luodaksemme alueelle parhaita mahdollisia vesiratkaisuja. Stora Enso on mukana YK:n Global Compact CEO Water Mandate -aloitteessa, ja vesi on meille tärkeää kaikkialla missä toimimme. Tässä hankkeessa on kuitenkin kyse muustakin kuin ympäristöstä. Stora Enson Guangxi-investoinnin tavoite on tuottaa kierrätettäviä pakkaustuotteita kiinalaisille kuluttajille, mutta haluamme myös luoda arvoa kaikille paikallisille sidosryhmillemme. Tarkoituksemme on auttaa luomaan alueelle huipputasoinen metsäteollisuusklusteri. Tämä hanke on tärkeä askel sillä tiellä.”

”Kemiralle tämä on merkittävä lähivuosien yritysvastuuprojekti. Haluamme luoda arvoa kemian ja vesitehokkuuden asiantuntijuudellamme sekä Stora Ensolle, joka on yksi avainasiakkaistamme, että Guangxin paikallisille yhteisöille. Teemme yhteistyötä kehittääksemme uusia ratkaisuja vesivarantojen entistä tehokkaammaksi hallitsemiseksi ja parantaaksemme tietoutta vesiasioista Beihain alueella. Kiina on nykyään suurin paperin ja kartongin tuottaja maailmassa. Kestävän kasvun kannalta on tärkeää kehittää paperin ja kartongin tuotantoa, joka on arvoketjussa strategisesti integroitu sellu- ja puuviljelmäteollisuuteen. Olemme sitoutuneita kehittämään uusia ratkaisuja näihin prosesseihin ja kasvamaan asiakkaidemme kanssa tällä tärkeällä markkinalla”, sanoo Kemiran toimitusjohtaja Wolfgang Büchele.


Lisätietoja:

Terhi Koipijärvi, maailmanlaajuisen vastuullisuuden johtaja, Stora Enso Renewable Packaging, p. 02046 21347
Lauri Peltola, identiteettijohtaja, Stora Enso, p. 02046 21380
Riikka Timonen,
yritysvastuujohtaja Kemira, p. 050 558 0037
Leena Lie,
johtaja, viestintä ja yritysvastuu, Kemira, p.
040 745 7943

www.storaenso.com

www.storaenso.com/globalresponsibility
www.kemira.com

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.STORA ENSO OYJ
 

Tilaa