Stora Enso ja Neste Oil yhdistävät voimansa biopolttoaineiden kehittämisessä


            
Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen Neste Oilin kanssa
kehittääkseen teknologiaa uuden sukupolven biopolttoaineiden
tuottamiseksi. Hakkuujätepohjaisilla biopolttoaineilla on tarkoitus
korvata liikenteen fossiilisia polttoaineita ja näin vähentää
kasvihuonepäästöjä. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan
ja rakennetaan koelaitos Stora Enson Varkauden tehtaalle. Yhtiöt
omistavat laitoksen puoliksi. Sen odotetaan käynnistyvän vuonna 2008.

Stora Enso on uranuurtaja kehittäessään liiketoimintaansa uuteen
suuntaan liikenteessä käytettäviin biopolttoaineisiin. Näin konserni
voi hyödyntää laajaan osaamistaan ja pitkää kokemustaan
metsäteollisuuden ja puunhankinnan saralta kehittääkseen uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa hyödynnetään Stora Enson,
Neste Oilin ja VTT:n osaamista puuperäisen biopolttoaineen tuotannon
kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Stora Ensolle ja Neste Oilille
Euroopan kasvavat biopolttoainemarkkinat tarjoavat lupaavan ja
kestävän liiketoiminta-alueen. Yhtiöt tarjoavat huippuluokan
tuotteita ja laajan raaka-ainepohjan tyydyttämää kasvavaa kysyntää.

Noin 14 miljoonaa euroa maksava koelaitos yhdistetään Varkauden
tehtaan energiainfrastruktuuriin. Laitoksen tuottaman kaasun määrä
vastaa noin 4 300 kotitalouden lämmittämiseen tarvittavaa
energiamäärää ja vähentää paikallisia kasvihuonekaasupäästöjä
merkittävästi.

Kohti laajamittaista kaupallista tuotantoa
Yhtiöt aikovat rakentaa kaupalliseen tuotantoon tarkoitetun laitoksen
jonkin Stora Enson tehtaan yhteyteen. Tämä tapahtuu sen jälkeen kun
hankkeen ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen, tekniset haasteet on
ratkaistu ja kumppanit ovat keränneet riittävästi tietoa koelaitoksen
toiminnasta. Yhtiöt aikovat jakaa myös kaupallisen tuotantolaitoksen
omistuksen puoliksi.

Stora Enson tehtävänä on hankkia puuperäistä biomassaa laitoksen
raaka-aineeksi sekä hyödyntää prosessissa tuotettu lämpö tehtaallaan.
Stora Enso hankkii puuperäisen biomassan metsistä, jotka täyttävät
ekologiset vaatimukset. Neste Oilin tehtävänä on biopolttoaineen
jalostaminen lopputuotteeksi ja tuotteen myynti markkinoille.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen edistää vastuullisuutta
Euroopan Unioni on asettanut tavoitteen, jonka mukaan 5,75 % (18
miljoonaa tonnia) liikenteen käyttämistä fossiilisista polttoaineista
pitäisi korvata biopolttoaineilla vuoteen 2010 mennessä. Vuoteen 2020
mennessä osuuden on määrä nousta 10 %:iin. Tämä merkitsisi
fossiilisten polttoaineiden korvaamista 30 miljoonalla tonnilla
biopolttoaineita ja siten edellyttää biopolttoainetuotannon
merkittävää lisäämistä. Biopolttoaineiden käytöstä aiheutuvia
päästöjä pidetään hiilen suhteen neutraaleina, koska hiilidioksidi on
kierrätetty ilmakehän läpi, josta kasvavat puut sen varastoivat. Tämä
on osa normaalia hiilen kiertoa ilmakehässä. Fossiilisten
polttoaineiden käyttö puolestaan tuo uutta hiiltä ilmakehään
hiilidioksidin muodossa.

Uusi yhteisyritys tukee Stora Enson yritysvastuupolitiikkaa ja
konsernin pyrkimyksiä pienentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Stora
Enso keskittyy kasvihuonepäästöjen vähentämiseen parantamalla
energiatehokkuuttaan, kasvattamalla biopolttoaineiden ja uusiutuvien
energialähteiden käyttöä sekä maksimoimalla yhdistetyn lämmön ja
sähkön tuotannon.

Stora Enso ja Neste Oil järjestävät yhteisen lehdistötilaisuuden
Helsingissä klo 9.00
Olette tervetulleita järjestämäämme lehdistötilaisuuteen, joka
pidetään tänään Helsingissä. Tilaisuuden isäntinä toimivat Stora
Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä ja Neste Oilin toimitusjohtaja
Risto Rinne. Tilaisuus pidetään suomen kielellä.

Paikka:      Ravintola Bank, Union Square -auditorio
Osoite:      Unioninkatu 22
Aika:  9.00

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404
Markku Pentikäinen, johtaja, konserniteknologia ja Aasian ja
Tyynenmeren alueen liiketoiminnot, puh. +358 400 498 531
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. +358 40 763 8767

Varkauden tehtaita koskevat yhteydenotot:
Reino Panula, paikallisjohtaja, Varkauden tehtaat, puh. 02046 32740

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/varkaus

Valokuvia Varkaudesta on saatavilla osoitteessa
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=070316
Kopioi yllä oleva linkki selaimeesi.


Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen
polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö
aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että
huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot
sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja ne tuottavat vuosittain noin
14 miljoonaa tonnia öljytuotteita. Neste Oilin liikevaihto vuonna
2006 oli 12,7 miljardia euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin
4 700 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä.
Lisätietoja: www.nesteoil.fi.


Stora Enson Varkauden tehtailla tuotetaan hienopaperia,
luettelopaperia, sanomalehtipaperia, hylsykartonkia ja sahattuja
puutuotteita. Tehtailla on kolme paperikonetta ja yksi kartonkikone,
joiden vuotuinen kapasiteetti on 620 000 tonnia. Tehtaan vuotuinen
sahauskapasiteetti on 345 000 milj. kuutiometriä. Tehdas käyttää
vuosittain noin 2,3 milj. kuutiometriä puuta. Varkauden tehtailla on
noin 980 työntekijää.STORA ENSO OYJp.p.   Jussi Siitonen  Jukka Marttila

Tilaa