Stora Enso jatkaa kannattavuutensa parantamista - sahoille suunnitellaan väliaikaisia tuotannon leikkauksia

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.10.2008 klo 9.00                

Stora Enso suunnittelee puutuotteidensa uusia tuotannon leikkauksia.      
Suunnitelmissa on väliaikaisia tehtaiden sulkemisia, työvuorojen vähentämisiä, 
tehostamistoimenpiteitä ja laajennetuja huoltoseisokkeja Suomessa, Virossa ja  
Tsekissä. Samanlaisista toimista on jo viime aikoina sovittu Itävallassa,    
Ruotsissa ja Baltian maissa. Lisäksi Stora Enso suunnittelee          
puusepänteollisuuden komponenttien tuotannon järjestelyjä Virossa sulkemalla  
pysyvästi Viljandin komponenttitehtaan ja siirtämällä sen liiketoiminnan    
Imaveren sahalle. Nämä uudet suunnitellut toimenpiteet yhdessä jo sovittujen  
toimenpiteiden kanssa vähentäisivät kokonaisvuosituotantoa yhteensä noin 1,2  
miljoonaa kuutiometriä Suomessa, Baltian maissa, Itävallassa, Tsekeissä ja   
Ruotsissa.                                   

Stora Enso aloittaa yhteistoimintalain (yt) mukaiset neuvottelut puutuotteiden 
henkilöstön mahdollisista väliaikaisista lomautuksista Kiteen, Tolkkisen ja   
Kotkan sahoilla sekä mahdollisista väliaikaisista lomautuksista ja pysyvistä  
irtisanomisista Puumerkki Oy jakeluyhtiössään. Yt-neuvottelut Suomessa koskevat 
noin 460 henkilöä. Lisäksi Planan sahalla Tsekissä suunnitellaan 30 ja     
Viljandissa Virossa 40 henkilön vähennyksiä. Kaikki nämä suunnitellut sulkemiset
edellyttävät vaatimusten mukaisesti paikallisia neuvotteluja.          

Aiemmin tässä kuussa Stora Enso sai valmiiksi yt-neuvottelut tuotannon     
rajoituksista Ybbsin sahalla Itävallassa vuoden 2008 viimeisestä        
vuosineljänneksestä alkaen ja Kopparforsin sahalla Ruotsissa vuoden 2009    
ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Nämä toimenpiteet yhdessä jo Puolassa 
ja Baltian maissa tehtyjen muiden kannattavuuden parantamistoimenpiteiden kanssa
vähentävät henkilöstömäärää noin 175:llä. Paikusen sahan pysyvä sulkeminen   
Virossa varhennettiin nyt lokakuuhun 10.9.2008 ilmoitetusta joulukuusta.    
Paikusen sahan vuosittainen kapasiteetti oli 170 000 kuutiometriä. Lisäksi   
suurin osa Stora Enson sahoista suunnittelee laajennettuja seisokkeja joulun  
aikaan tuotannon rajoittamiseksi ja varastojen sopeuttamiseksi heikkoon     
kysyntään.                                   

Ratkaisu heikkoon kysyntään, halpoihin tuotehintoihin ja liikatuotantoon    
Kuten Stora Enso vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaaan
kertoi, puutuotteiden olosuhteet ovat erittäin vaikeat heikenneen kysynnän,   
alentuneiden tuotehintojen ja jatkuvan ylikapasiteetin takia useimmilla     
markkinoilla. Raaka-ainekustannukset eivät ole sopeutuneet tarpeeksi nopeasti  
tähän uuteen todellisuuteen. Olosuhteet ja kannattavuusongelmat ovat pahimmat  
Suomessa.                                    

“Suunnitellut toimenpiteet vahvistavat meitä seuraavien erittäin vaikeiden   
vuosineljännesten varalle, mutta emme voi olla varmoja, että nämä toimenpiteet 
riittävät. Rajoitamme toimintamme alueille, joilla raaka-ainetta on       
kilpailukykyisesti saatavilla, pienennämme voimakkaasti varastojamme ja muutamme
tuotetarjontaamme parantaaksemme kannattavuutta. Palvelumme hyvästä laadusta  
pidämme kuitenkin huolen. Huolehdimme edelleen myös siitä, että suunnitellut  
toimenpiteet mahdollisimman vähän haittaavat henkilöstöämme ja heidän      
yhteisöjään. Neuvottelemme paikallisten viranomaisten kanssa kaikista      
mahdollisista keinoista henkilöstön auttamiseksi”, sanoo Stora Enson      
puutuotteiden johtaja Hannu Kasurinen.                     

Lisätietoja:                                  
Hannu Kasurinen, johtaja, puutuotteet, puh. +358 2046 21222           
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197              
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 
p.p. 	Pia Aaltonen-Forsell		Leena Bergqvist

Tilaa