Stora Enso jatkaa laajentumista kiinteissä biopolttoaineissa

Stora Enso jatkaa laajentumista kiinteissä biopolttoaineissa ja investoi 10   
miljoonaa euroa pellettituotantoon Imaveren sahalla Virossa. Pellettitehtaan  
investointihankkeen toteutus alkaa vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä, ja  
pellettitehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä. 
“Investointi on osa kiinteiden biopolttoaineiden kasvustrategiaamme.      
Tavoitteenamme on kasvaa Pohjois-Euroopan johtavaksi integroiduksi       
pellettitoimittajaksi. Investoinnin myötä tavoittelemme teollisuus- ja     
yksityisasiakkaita jo olemassa olevien jakelu- ja markkinointikanaviemme kautta 
muun muassa Ruotsissa, joka on Euroopan suurin pellettimarkkina. Imaveren    
sijainti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden palvella jatkossa myös Etelä-Suomen 
pellettimarkkinoita”, sanoo Hannu Kasurinen, Stora Enson            
Puutuotteet-liiketoiminta-alueen johtaja.                    

Imaveren uuden pellettitehtaan vuosikapasiteetti on 100 000 tonnia. Tehdas tulee
olemaan raaka-aineen suhteen täysin omavarainen, ja tuotannossa hyödynnetään  
Imaveren sahan ja jatkojalostustoimintojen sivutuotteita.            

“Imavere on yksi tärkeimmistä sahoistamme, jolla on vahva liiketoimintamalli ja 
hyvät tulevaisuuden kasvuedellytykset. Toteutettava investointi vahvistaa    
entisestään sahan pitkän aikavälin kilpailukykyä”, sanoo Hannu Kasurinen.    

Imaveren sahan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 400 000 kuutiometriä    
sahatavaraa, puusepänteollisuuden komponentteja sekä liimapuupalkkeja. Stora  
Enson Puutuotteet-liiketoiminta-alueella on aiempaa pellettituotantoa neljässä 
tuotantoyksikössä Ruotsissa ja Venäjällä, ja niiden vuosittainen        
tuotantokapasiteetti on yhteensä 310 000 tonnia.                


Lisätietoja:                                  
Hannu Kasurinen, johtaja, Puutuotteet, p. 02046 21222              
Matti Mikkola, johtaja, Kiinteät polttoaineet, Puutuotteet, p. 02046 21710   
Päivi Kauhanen, johtaja, Suomen viestintä, p. 050 598 9560           
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso ‑konserniin kuuluva Stora Enso Puutuotteet tarjoaa asiakkailleen   
laajan valikoiman puupohjaisia tuotteita sekä rakennus-, sisustus- ja      
pakkausalan ratkaisuja ympäri maailmaa. Puutuotteiden vuoden 2009 liikevaihto  
oli 1,5 miljardia euroa, ja sen 22 tuotantolaitosta 11 Euroopan maassa sekä   
kansainvälinen myyntiverkosto työllistävät yhteensä noin 4 500 henkilöä.    

Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tilaa