Stora Enso jatkaa parhaana paperiteollisuusyrityksenä Climate Disclosure Leadership -indeksissä

Stora Enso säilyttää asemansa Pohjoismaiden parhaana metsäteollisuusyrityksenä 
hiilidioksidipäästöjen raportoinnissa. Yhtiö on parantanut asemiaan Climate   
Disclosure Leadership ‑indeksissä (CDLI) ja sijoittuu nyt pohjoismaisten    
hiili-intensiivisten yritysten joukossa kolmanneksi.              

Carbon Disclosure Project julkaisi Pohjoismaita käsittelevän raporttinsa tänään 
Helsingissä. Raportissa listataan yritykset, jotka ovat parhaiten onnistuneet  
sisällyttämään ilmastonmuutoksen liiketoimintastrategiaansa. Arviointi perustuu 
Pohjoismaiden 188 suurimmalle pörssiyritykselle lähetetyn kyselyn vastauksiin. 
Stora Enso on osallistunut Carbon Disclosure Project ‑ohjelmaan vuodesta 2003. 

”Viime vuonna määrittelimme konsernin hiilijalanjäljen ja asetimme tavoitteen  
CO2-päästöjen vähentämiselle. CDLI:n tulokset osoittavat selkeästi, että olemme 
oikealla tiellä. Nyt keskitymme tuotekohtaisten hiilijalanjälkien määrittelyyn, 
mikä auttaa asiakkaitamme ja lopulta kuluttajia, valitsemaan vähemmän ilmastoa 
kuormittavia tuotteita”, sanoo yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen.        

Carbon Disclosure Project (CDP) on riippumaton voittoa tavoittelematon järjestö.
Sitä tukee yli 385 institutionaalista sijoittajaa, joiden varallisuuden     
yhteenlaskettu arvo on 57 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. CDP kerää tietoa   
yritysten kasvihuonepäästöistä ja ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja  
mahdollisuuksista sekä asettaa normeja hiilidioksidipäästöjen          
ilmoittamismenetelmille ja ‑prosesseille. Vuonna 2008 CDP-kyselyyn vastasi yli 1
550 yritystä eri puolilta maailmaa.                       

Lisätietoja:                                  
Eija Pitkänen, yritysvastuujohtaja, puh. +358 2046 21348            
Kenneth Collander, ympäristöjohtaja, Ruotsi, puh. +46 1046 71045        

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/sustainability                        

Aiempia lehdistötiedotteita Stora Enson hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen  
tähtäävistä toimenpiteistä on saatavissa internetosoitteesta          
www.storaenso.com/press:                            

- 12.3.2008: Stora Ensolle tavoite CO2-päästöjen vähentämiseksi         
- 5.11.2007: Stora Enso investoi energiatehokkuuden parantamiseen ja      
kustannusjohtajuuteen Belgiassa ja Saksassa - Konserni etenee ilmaston muutoksen
torjunnassa                                   
- 4.10.2007: Stora Enso paras paperiteollisuusyritys Climate Disclosure     
Leadership -indeksissä                             
- 19.6.2007: Stora Enso investoi tehtaisiinsa Ruotsissa ja Suomessa      
- 16.3.2007: Stora Enso ja Neste Oil yhdistävät voimansa biopolttoaineiden   
kehittämisessä

Tilaa