Stora Enso jatkaa YT-neuvotteluita Kemijärvellä ja Kymenlaaksossa etsien taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja


            
Stora Enson YT-neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa jatkuvat      
Kemijärvellä ja Kymenlaaksossa. Päätöksiä koskien suljettavien tehtaiden ja   
koneiden mahdollisista muista käyttötarkoituksista ei tehdä ennen neuvottelujen 
päättymistä. Suljettavien tehtaiden ja koneiden vaihtoehtoina ei ole niiden   
myynti nykyisessä käyttötarkoituksessaan.                    

Stora Enso tekee kaikkensa löytääkseen vaihtoehtoja, jotka tukevat yrityksen  
nykyistä strategiaa lisätä kotimaista puunkäyttöä yrityksen tehtailla samalla  
kun se vähentää liian kalliin tuontipuun ostoa. Kuten aiemmin on jo kerrottu,  
yrityksen tavoite on turvata isompien Pohjois-Suomen integroitujen tehtaiden  
puunsaanti. Samaan aikaan etsitään taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja   
suljettaville tehtaille, jotka voisivat tarjota työmahdollisuuksia       
työntekijöille, jotka eivät pysty tai halua muuttaa työn perässä yhtiön     
tukemana.                                    

“Käsitykseni mukaan paikalliset YT-neuvottelut etenevät rakentavassa      
ilmapiirissä vaikeudestaan ja haastavuudestaan huolimatta. Emme ole ainoastaan 
sitoutuneet saamaan neuvotteluja päätökseen hyvässä hengessä ja tukemaan    
työntekijöitä, joita päätökset koskevat, vaan pyrimme myös löytämään      
vaihtoehtoisia toimintamuotoja tehtaille, joiden sellun- ja paperin tuotannon  
aiomme lopettaa nykyisessä muodossaan,” sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko 
Karvinen.                                    

“Tavoitteenamme on edelleen löytää sellaisia ratkaisuja Kemijärven       
sellutehtaalle ja Summan paperitehtaalle, että voimme vähentää pysyvästi kalliin
tuontisellupuun käyttöä turvataksemme tulevaisuutta ja työpaikkoja       
Veitsiluodossa, Oulussa ja muissa suurissa yksiköissä. Olemme tyytyväisiä, että 
usea taho on osoittanut selkeää kiinnostusta suljettavia tehtaita kohtaan.   
Jotkut heistä myös selkeästi tukevat tavoitettamme tuontipuun vähentämiseksi.  
Neuvotteluja useista kilpailevista vaihtoehdoista käydään meidän ja       
kiinnostuneiden osapuolien kesken. Kun meillä on konkreettista kerrottavaa   
todellisista sopimuksista, luonnollisesti kerromme niistä ja ensiksi kerromme  
henkilökunnallemme,” jatkaa Karvinen.                      

“Eräs monista Lapin ja Kymenlaakson laitoksista kiinnostuneista tahoista,    
Ruukki-yhtymä, julkisti eilen luottamuksellisen tarjouskirjeensä koskien    
Kemijärven sellutehdasta. Aiemmin tänään annoimme heille kieltävän vastauksen ja
ilmoitimme, että heidän tarjouksensa ei edistä tavoitettamme käyttää kotimaista 
sellupuuta suurimmissa tuotantolaitoksissamme turvaten niiden tulevaisuuden,”  
päätti toimitusjohtaja Jouko Karvinen.                     Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21409              
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


p.p. 	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa