Stora Enso jättää valittamatta markkinaoikeuden päätöksestä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.12.2009 klo 16.00                
Stora Enso on päättänyt jättää valittamatta korkeimpaan hallinto-oikeuteen   
metsäyhtiöiden välistä hintayhteistyötä ja tietojen vaihtoa raakapuun      
hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004 koskevasta markkinaoikeuden päätöksestä. 
Stora Enso korostaa kuitenkin, että valittamatta jättäminen ei tarkoita, että  
markkinaoikeuden päätös olisi yhtiön mielestä oikea.              

Stora Enso määrättiin maksamaan 30 miljoonan euron seuraamusmaksu metsäyhtiöiden
välisestä hintayhteistyöstä ja tietojen vaihdosta raakapuun hankinnassa Suomessa
vuosina 1997-2004. Markkinaoikeus katsoi 3. joulukuuta 2009 antamassaan     
päätöksessään Stora Enson, UPM-Kymmenen ja Metsäliitto Osuuskunnan rikkoneen  
lakia kilpailunrajoituksista vaihtamalla keskenään yksityiskohtaiseksi     
katsottavaa tietoa. Kilpailunrajoituksista aiheutuneesta taloudellisesta    
hyödystä ei markkinaoikeuden mukaan ollut esitetty selvitystä.         

Stora Enso kirjaa seuraamusmaksuun liittyen 30 miljoonan euron kertaluonteisen 
kulun vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tulokseensa.              

Lisätietoja:                                  
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, puh. 02046 21380                

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet    
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R).
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa  
OTC-listalla International OTCQX:ssa.                      


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa