Stora Enso julkistaa vaihtotarjouksen hinnoitteluehdot

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 6.4.2006 klo 17.45

Stora Enso julkistaa vaihtotarjouksen hinnoitteluehdot

Stora Enso Oyj julkisti tänään yhtiön vuonna 2011 erääntyvien 
7,375 %:n joukkovelkakirjojen (CUSIP-nro 86210MAA4; ISIN-nro 
US86210MAA45) (”vanhat joukkovelkakirjat”) hinnoitteluehdot.

Ennakkomerkintäpäivään mennessä sitovasti tarjotuista vanhoista 
joukkovelkakirjoista maksettava kokonaisvaihtohinta on 1 067,07 
Yhdysvaltain dollaria jokaista vanhojen joukkovelkakirjojen 
1 000 Yhdysvaltain dollarin nimellisarvoa kohti. 
Ennakkomerkintäpäivän jälkeen joukkovelkakirjojaan 
vaihdettavaksi tarjoaville maksetaan kokonaisvaihtohinta 
vähennettynä ennakkomerkintäpalkkiolla eli 1 057,07 Yhdysvaltain 
dollaria jokaista vanhojen joukkovelkakirjojen 1 000 
Yhdysvaltain dollarin nimellisarvoa kohti. Vanhojen 
joukkovelkakirjojen kokonaisvaihtohinta määriteltiin laskemalla 
yhteen 28.2.2011 erääntyvien 4,5 %:n U.S. Treasury Note -
joukkovelkakirjojen myyntikorko 6.4.2006 klo 10.00 New Yorkin 
aikaa (”hinnanmäärityshetki”), mikä oli 4,831 %, ynnä 1,00 %, 
jolloin vaihtotarjouksen tuotoksi tuli 5,831 %. Lisäksi vaihtoon 
hyväksyttyjen joukkovelkakirjojen omistajille maksetaan 
kertynyt, maksamatta oleva korko tilityspäivään saakka, itse 
tilityspäivä pois luettuna.

Uusille joukkovelkakirjoille maksetaan kiinteää 6,404 %:n 
vuosikorkoa alkaen tilityspäivästä 15.4.2016 saakka. Kiinteä 
vuosikorko määrättiin samaksi kuin 15.2.2016 erääntyvien 4,5 %:n 
U.S. Treasury Note -joukkovelkakirjojen myyntikorko 
hinnanmäärityshetkellä, mikä oli 4,874 % ynnä 1,53 %.

Vaihtotarjous päättyy 10.4.2006 keskiyöllä New Yorkin aikaa, 
jollei sitä erikseen jatketa, ja vaihtotarjouksen 
tilityspäiväksi valittaneen 13.4.2006. 

Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 14.3.2006 päivätystä 
vaihtotarjousmuistiosta. Uusia joukkovelkakirjoja, mahdollisia 
lisäjoukkovelkakirjoja ja mahdollisia pidempiaikaisia 
joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä US 
Securities and Exchange Commissioniin Yhdysvaltain vuoden 1933 
Securities Actin ja sen muutosten (”arvopaperilaki”) mukaisesti, 
eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain 
kansalaisille tai näiden lukuun tai hyväksi ilman rekisteröintiä 
tai arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa 
poikkeuslupaa. Tarjous ei ole voimassa Italiassa. Tarjoukseen 
liittyy eräitä rajoituksia Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja 
Isossa-Britanniassa. Lisätietoja on nähtävissä 14.3.2006 
päivätyssä vaihtotarjousmuistiossa.

Lisätietoja vaihtotarjouksesta sekä vaihtotarjousmuistioita ja 
muita asiaan liittyviä asiakirjoja antaa informaatioagenttina 
toimiva Global Bondholder Services Corporation, puh. 
+1 866 488 1500.

Lisätietoja:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. 
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266


www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt 


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa