Stora Enso keskittää keräyskuitupakkausten kierrätyksen Poriin

Suunnitelmissa sulkea Varkauden kierrätyslaitos ja Porin hylsytuotanto,     
Varkaudessa rajoitetaan sanomalehtipaperin tuotantoa              
Stora Enso suunnittelee keskittävänsä keräyskuitupakkausten kierrätyksen    
Suomessa Corenson Porin hylsykartonkitehtaan yhteyteen. Kierrätyslaitokseen   
tehtävien investointien myötä Pori pystyy jatkossa käyttämään kaiken Suomessa  
kotitalouksista kerättävän pakkausmateriaalin, mukaan lukien          
nestepakkauskartongit. Varkauden kierrätyslaitos suunnitellaan suljettavan   
vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Kierrätyslaitoksen  
yhteydessä toimiva Ecogas-kaasutuslaitos jatkaa toimintaansa. Varkauden     
kierrätyslaitos työllistää 15 henkilöä.                     

Osana rakennemuutostoimenpiteitä Stora Enson kokonaan omistama tytäryhtiö    
Corenso suunnittelee lisäksi hylsytuotannon keskittämistä Suomessa Loviisaan ja 
Imatralle sekä Porin hylsytehtaan sulkemista vuoden 2010 kolmannella      
neljänneksellä. Hylsyjen kysyntä on vähentynyt Suomessa viime vuosina rajusti  
pääasiassa paperikoneiden sulkemisten ja tuotannonrajoitusten vuoksi. Porin   
hylsytehdas työllistää 15 henkilöä.                       

”Keräyskuitupakkausten kierrätyksen sijoittaminen kierrätysmateriaalia     
tuotannossa hyödyntävän kartonkikoneen yhteyteen on logistisesti erittäin    
tehokas vaihtoehto ja tuo merkittäviä kustannussäästöjä. Hylsytuotannon     
keskittämisellä Loviisaan ja Imatralle olisi mahdollista aikaansaada merkittäviä
kustannussäästöjä ja samalla parantaa siten Corenson toimintaedellytyksiä    
vaikeassa ja epävarmassa markkinatilanteessa”, johtaja Sampo Antti Corensosta  
perustelee suunnitelmia.                            

Toimenpiteisiin ei liity merkittäviä taloudellisia varauksia.          

Varkauden sanomalehtipaperituotantoa rajoitetaan toistaiseksi          
Stora Enso suunnittelee rajoittavansa toistaiseksi Varkauden          
sanomalehtipaperikone 2:n (PK2) tuotantoa lomautuksilla vaikean         
markkinatilanteen vuoksi. Suunnitelmana on keskittää sanomalehtipaperituotanto 
PK4:lle ja parantaa siten koneen tuotantotehoa. Yhteistoimintaneuvottelut    
lomautuksista koskevat kaikkiaan noin 90 henkilöä.               

Suunnitelmat edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja työntekijöiden edustajien 
kanssa. Kaikki päätökset sulkemisista ja muista toimenpiteistä tehdään vasta,  
kun tarvittavat yksiköitä koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut on  
käyty ja saatu päätökseen.                           


Lisätietoja:                                  
Varkauden tuotannon rajoitukset: Reino Panula, yksikön johtaja, Varkauden    
tehtaat, p. 02046 32740                             
Corenso: Sampo Antti, johtaja, Corenso, p. 040 589 2409             
Päivi Kauhanen, johtaja, Suomen viestintä, p. 02046 21292            

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Corenso on maailman johtavia hylsy- ja hylsykartongin valmistajia. Corensolla on
18 tuotantolaitosta Euroopassa, Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa. Corenson    
päätuotteita ovat hylsyt eri loppukäyttöalueille sekä korkealaatuinen      
hylsykartonki. Corenso on myös merkittävä pakkausmateriaalien kierrättäjä.   
Corenso on toimialallaan Euroopan toiseksi suurin ja maailmanlaajuisesti    
kolmanneksi suurin toimija. Hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintayksikkö     
”Corenso” toimii osana Stora Enson Pakkaukset-liiketoiminta-aluetta.      

Stora Enso on maailman johtava vastuullinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla 
toimiva yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia 
ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään  
pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu  
uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän  
kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on    
maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV,
STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla   
(SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tilaa