Stora Enso kirjaa uuden 21 miljoonan euron negatiivisen kertaluonteisen erän vuoden 2010 viimeisen neljänneksen liikevoittoonsa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.1.2011 klo 9.00

Stora Enso kirjaa vuoden 2010 viimeisen neljänneksen liikevoittoonsa 20. joulukuuta 2010 ilmoitetun 223 miljoonan euron positiivisen kertaluonteisen erän lisäksi 21 miljoonan euron negatiivisen kertaluonteisen erän. Kirjaus liittyy Suomessa vuosina 2005–2009 laittomien lakkojen takia maksamatta jääneisiin tulospalkkioihin. Tämä kertaluonteinen erä on kassavaikutteinen varaus. Vuoden 2010 neljännen neljänneksen kertaluonteisilla erillä on yhteensä 202 miljoonan euron positiivinen nettovaikutus.

Korkein oikeus antoi 22. joulukuuta 2010 ennakkopäätöksen, joka määräsi Stora Enson maksamaan tulospalkkiot myös laittomaan lakkoon toukokuussa 2006 osallistuneille työntekijöille. Stora Enso noudattaa korkeimman oikeuden antamaa päätöstä ja maksaa vapaaehtoisesti kaikki rajoitusehdon takia vuosina 2005–2009 maksamatta jääneet tulospalkkiot korkoineen.

Kertaluonteisten erien jakautuminen eri segmenttien kesken, milj. euroa

 

Segmentti Julkaistu 25.1.2011 Julkaistu
20.12.2010
Kertaluonteiset erät Q4 2010 – konserni, yhteensä
Sanomalehti- ja kirjapaperi -1,1 -- -1,1
Aikakauslehtipaperi -1,1 -- -1,1
Hienopaperi -4,4 64,8 60,4
Kuluttajapakkauskartonki -5,6 173,2 167,6
Teollisuuspakkaukset -2,3 -2,7 -5,0
Puutuotteet -1,0 2,9 1,9
Muut -5,2 -15,3 -20,5
Yhteensä -20,7 222,9 202,2

 

20. joulukuuta 2010 julkaistujen kertaluonteisten erien 38 miljoonan euron negatiivinen verovaikutus säilyy muuttumattomana.

 

Lisätietoja medialle:

Lauri Peltola, Viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, Sijoittajasuhdejohtaja, p.02046 21242

 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

 

Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

 

 

STORA ENSO OYJ

Tilaa