Stora Enso laajentaa aaltopahviliiketoimintaansa Itä-Euroopassa ja Venäjällä


            
Stora Enso laajentaa aaltopahviliiketoimintaansa Itä-Euroopassa ja
Venäjällä rakentamalla uudet tehtaat Balabanovoon Venäjälle ja
Komaromiin Unkariin. Lisäksi yhtiö laajentaa tehdastaan Lodzissa
Puolassa. Aaltopahvimarkkinat kehittyvät nopeasti Itä-Euroopassa ja
Venäjällä ja pidemmälle jalostettujen aaltopahvituotteiden kysyntä on
kasvanut. Stora Enson laajennukset vastaavaat tähän kysyntään.
Näillä investoinneilla pyritään Stora Enson strategian mukaisesti
sekä kasvattamaan pakkausliiketoimintaa että laajentamaan toimintaa
kasvavilla markkinoilla.

Offset-painomenetelmää käyttävä aaltopahvipakkaustehdas Venäjälle
Stora Enso rakentaa offset-painomenetelmää käyttävän
mikroaaltopahvipakkaustehtaan Balabanovoon Venäjälle.
Offset-painettujen aaltopahvipakkausten kysyntä kasvaa nopeasti
Venäjällä. Stora Enso pyrkii vahvistamaan asemaansa, jonka yhtymä on
jo saavuttanut kyseisellä markkina-alueella. Tämän investoinnin myötä
Stora Enso on ensimmäinen ulkomaalainen pakkausalan yritys, joka
investoi moderniin offset-painettuun aaltopahvipakkaustuotantoon
Venäjällä. Tehdas rakennetaan olemassa olevan Balabanovon tehtaan
yhteyteen, jotta synergiat voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin.
Balabanovon tehtaan investointi on noin 23 miljoonaa euroa.
Rakentaminen aloitetaan vuoden 2007 toisella neljänneksellä ja
tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 toisella neljänneksellä.

Offset-painomenetelmää käyttävä aaltopahvipakkaustehdas Unkariin
Stora Enso rakentaa offset-painomenetelmää käyttävän mikroaaltopahvi
tehtaan myös Komaromiin Unkariin. Jotta asiakaspalvelua voitaisiin
entisestään parantaa, uusi tehdas rakennetaan avainasiakkaan lähelle
Komaromiin sen sijaan, että nykyistä aluetta Patyssa
laajennettaisiin. Komaromin tehtaan investointi on noin 15 miljoonaa
euroa. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä ja tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden 2008
kolmannella neljänneksellä.

Offset-painettuja aaltopahvipakkauksia käytetään elektroniikan sekä
ruoka- ja juomateollisuuden kuluttajapakkauksissa.

Toiminnan laajentaminen erikoislujiin aaltopahvipakkauksiin Puolassa
Stora Enso will establish heavy-duty box production capacity at Lodz
in Poland. Stora Enso aloittaa erikoislujien aaltopahvipakkausten
tuottamisen Lodzissa Puolassa. Investoinnin tarkoituksena on vastata
uusien tuotteiden kysyntään Puolan markkinoilla. Tavoitteena on
parantaa konsernin asemaa ja alueellista kattavuutta korkeamman
jalostusarvon tuotteiden toimittajana. The investment in the new
plant will be approximately EUR 8 million. Uuden tehtaan investointi
on noin 8 miljoonaa euroa. The project is scheduled to be completed
in the first quarter of 2008. Tehtaan arvioidaan valmistuvan vuoden
2008 ensimmäisellä neljänneksellä.


Lisätietoja:
Veli-Jussi Potka, johtaja, teollisuuspakkaukset, puh. +358 2046 21486
Pekka Pöllänen, johtaja, Stora Enso Packaging Oy, puh. +358 2046
27300
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Aaltopahviliiketoimintaa koskevat aiemmat tiedotteet ovat saatavilla
osoitteessa www.storaenso.com/press
-     24.5.2006: Stora Enso laajentaa
aaltopahviliiketoimintaansa Venäjällä


STORA ENSO OYJ

p.p.   Leena Bergqvist      Jukka Marttila

Stora Enson pakkauskartonkitulosryhmään kuuluu kolme
liiketoiminta-aluetta, jotka ovat kuluttajapakkauskartongit,
erikoispaperit ja teollisuuspakkaukset. Teollisuuspakkaukset on
liiketoiminta-alue, johon kuuluu aaltopahvipakkausten, hylsyjen ja
teollisuuspaperien valmistusta. Aaltopahviliiketoiminta tuottaa
myyntipakkauksia elintarvikkeille ja muille tuotteille,
kuljetuspakkauksia, esittelytelineitä, aaltopahviarkkeja,
pakkauskoneita ja pakkausjärjestelmiä paperirullille ja -arkeille.
Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä,
Latviassa, Virossa, Liettuassa, Unkarissa ja Puolassa.

Tilaa