Stora Enso laskee liikkeeseen 10 vuoden ja 30 vuoden 144A/Regulation S USD -joukkovelkakirjoja

STORA ENSO OYJ Stock Exchange Release 6 April 2006 at 18.15

Stora Enso laskee liikkeeseen 10 vuoden ja 30 vuoden 
144A/Regulation S USD -joukkovelkakirjoja

Stora Enso Oyj julkisti tänään tarjoavansa myyntiin käteistä 
vastaan vuonna 2016 erääntyviä lisäjoukkovelkakirjoja 
(”lisäjoukkovelkakirjat”), jotka ovat vaihtokelpoisia 14.3.2006 
tehdyn vaihtotarjouksen mukaisten uusien joukkovelkakirjojen 
(”uudet joukkovelkakirjat”) kanssa. Lisäjoukkovelkakirjojen ja 
uusien joukkovelkakirjojen nimellisarvon odotetaan kohoavan 
vähintään 500 000 000 Yhdysvaltain dollariin. Stora Enson 
28.3.2006 ilmoittamien ennakkomerkintätulosten mukaan yhtiön 
vuonna 2011 erääntyviä 7,375 %:n joukkovelkakirjoja oli 
27.3.2006 mennessä sitovasti tarjottu vaihdettavaksi uusiin 
joukkovelkakirjoihin yhteensä 273 729 000 Yhdysvaltain dollarin 
nimellisarvosta.

Lisäksi Stora Enso tarjoaa samanaikaisesti 
lisäjoukkovelkakirjojen liikkeeseen laskun kanssa myyntiin 
käteistä vastaan erillisen erän juoksuajaltaan 30 vuoden 
mittaisia joukkovelkakirjoja (”myöhemmin erääntyvät 
joukkovelkakirjat”), joiden yhteisnimellisarvon odotetaan olevan 
noin 250 000 000 Yhdysvaltain dollaria. 

Sekä lisäjoukkovelkakirjat että myöhemmin erääntyvät 
joukkovelkakirjat hinnoitellaan markkinaehtoisesti (book 
building). Tilityspäiväksi valittaneen 13.4.2006. 
Joukkovelkakirjoista saatavat varat käytetään lyhytaikaisten 
velkojen maksamiseen sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 6.4.2006 päivätystä 
alustavasta tarjousmuistiosta. Lisäjoukkovelkakirjoja ja 
myöhemmin erääntyviä joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä 
rekisteröidä US Securities and Exchange Commissioniin 
Yhdysvaltain vuoden 1933 Securities Actin ja sen muutosten 
(”arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä 
Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain kansalaisille tai näiden lukuun 
tai hyväksi ilman rekisteröintiä tai arvopaperilain 
rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa poikkeuslupaa. Eri maissa 
saattaa olla voimassa muita rajoituksia, ks. 6.4.2006 päivätty 
alustava tarjousmuistio.

Lisätietoja:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. 
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266

www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt 

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa