Stora Enso lisää revinnäissellun kapasiteettia Skutskärin tehtaalla Ruotsissa

Stora Enso investoi 26,5 miljoonaa euroa Skutskärin sellutehtaalle revinnäissellun kapasiteetin lisäämiseksi. Investoinnilla vastataan hygieniatuotemarkkinoiden kasvavaan kysyntään.

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.6.2016 klo 9.00

Investointi vahvistaa Skutskärin tehtaan kannattavuutta ja pitkän ajan kilpailukykyä lisäämällä revinnäissellun tuotantoa noin 160 000 tonnilla vuosittain. Tehtaan vuosittaisen havusellukapasiteetin arvioidaan pienentyvän 160 000 tonnilla vuodesta 2018 alkaen. Tehtaan tuottaman revinnäissellun kokonaiskapasiteetiksi investoinnin jälkeen arvioidaan 415 000 tonnia vuodessa.

Investointi tukee Stora Enson muutosstrategiaa asiakaskeskeiseksi uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. Tavoitteena on kehittää nykyistä markkinaselluliiketoimintaa ja keskittyä kasvusegmentteihin.

“Sekä hygienia- että kuitukangastuotteiden markkinat kasvavat nopeasti. Investointi antaa meille mahdollisuuden tukea asiakkaidemme kasvua ja kehittää tätä liiketoimintaa yhdessä”, Stora Enson Biomaterials-divisioonan johtaja Juan Carlos Bueno sanoo.

Investointi saataneen päätökseen vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana ja se kattaa kuivauslinjalle tehtävät tarpeelliset muutokset. Investoinnin arvo sisältyy konsernin aiemmin ilmoitettuun investointiennusteeseen.

Stora Enson Skutskärin tehdas tuottaa valkaistua havusellua (NBSK), havurevinnäissellua ja valkaistua lehtipuusellua (koivu). Tehtaan kokonaiskapasiteetti on 540 000 tonnia vuosittain. Revinnäissellua käytetään pääasiassa hygieniatuotteissa kuten vaipoissa, naisten kuukautissuojissa ja aikuisten inkontinenssisuojissa. Sitä käytetään myös pöytä- ja puhdistusliinoissa.

Lisätietoja:
Kirsi Seppäläinen, viestintäjohtaja, Stora Enson Biomaterials-divisioona, puh. +358 400 786659

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 2046 21242

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Kirsi Seppäläinen
viestintäjohtaja, Stora Enson Biomaterials-divisioona
puh. +358 400 786659

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +358 2046 21242

Tilaa