Stora Enso lopettaa sanomalehti- ja luettelopaperin tuotannon Varkaudessa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.7.2010 klo 9.00                 
Stora Enso lopettaa Varkauden sanomalehti- ja luettelopaperituotannon vuoden  
2010 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Perusteet 22. huhtikuuta 2010   
julkaistuille suunnitelmille Varkauden sanomalehtipaperituotannon lopettamisesta
eivät ole muuttuneet. Euroopan sanomalehti- ja luettelopaperimarkkinoilla    
vallitsee edelleen vahva rakenteellinen ylitarjonta ja tuotteiden hinnat ovat  
laskeneet merkittävästi. Varkauden sanomalehtipaperituotannon arvoidaan olevan 
pitkällä aikavälillä kannattamatonta.                      

”Ylikapasiteettitilanne Euroopan sanomalehti- ja luettelopaperimarkkinoilla   
jatkuu tänäkin vuonna, minkä seurauksena hinnat ovat laskeneet merkittävästi.  
Pitkällä aikavälillä Euroopan kysynnän odotetaan Pohjois-Amerikan tavoin    
laskevan entisestään. Varkauden sanomalehtipaperituotannon kilpailukykyä    
heikentävät lisäksi keräyskuituun verrattuna vähemmän kilpailukykyisen puukuidun
käyttäminen raaka-aineena, puukaupan epätasaisuus Suomessa ja tehtaan sijainti 
kaukana useimmista asiakkaista ja päämarkkinoista”,               
Painopaperit-liiketoiminta-alueen johtaja ja Suomen maajohtaja Juha Vanhainen  
toteaa.                                     

Varkauden kahden sanomalehtipaperikoneen, PK2 ja PK4, sulkeminen vähentää    
sanomalehti- ja luettelopaperin vuosittaista tuotantokapasiteettia 290 000   
tonnilla. Yhteistoimintaneuvottelut Varkauden tehtailla päättyivät kesäkuun   
lopussa. Sanomalehtipaperituotannon lopettamisen seurauksena työt loppuvat 175 
henkilöltä. Stora Enson Varkauden tehtaalla työskentelee tällä hetkellä 506   
työntekijää.                                  

Varkauden tehtaat jatkavat sanomalehti- ja luettelopaperituotannon lopettamisen 
jälkeen hienopaperin ja sellun tuotantoa. Myös Varkauden sahan ja Stora Enson ja
Neste Oilin yhteisyrityksen NSE Biofuels Oy:n biopolttoaineen koelaitoksen   
toiminta jatkuu. Sanomalehtipaperituotannon lopettamisella ei ole myöskään   
olennaista vaikutusta Varkauden uusiutuvan energian tuotantomäärään.      

Stora Enso edistää irtisanottavan henkilöstön uudelleentyöllistymistä      
tarjoamalla uusia työtehtäviä yhtiön sisällä sekä uudelleensijoittumispalvelujen
avulla. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä paikallisten ELY-keskusten kanssa   
uusien työtehtävien löytämiseksi henkilöille, joita irtisanomiset koskevat.   
Stora Enso tarjoaa myös taloudellista tukea niille, jotka ovat halukkaita    
aloittamaan omaa yritystoimintaa.                        

Arvioitu taloudellinen vaikutus                         
Kuten 22. huhtikuuta 2010 ilmoitettiin, Stora Enso arvioi Varkauden       
sanomalehtipaperituotannon suunnitellulla pysyvällä sulkemisella olevan     
seuraavia taloudellisia vaikutuksia yhtiön sanomalehtipaperisegmenttiin:    

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |         Milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutuksettomat     |              0 |
| aineelliset hyödykkeet ja käyttöpääoman    |               |
| alaskirjaukset 4-6/2010            |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutteiset varaukset  |             23 |
| 4-6/2010                    |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosittainen liikevaihdon vähennys       |             148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosittainen sijoitetun pääoman vähennys    |              9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton vuosittainen parannus       |              9 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisätietoja:                                  

Juha Vanhainen, Painopaperit-liiketoiminta-alueen johtaja ja Suomen maajohtaja, 
p. 02046 21343                                 
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, p. 02046 21380                 
www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailman johtava vastuullinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla 
toimiva yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia 
ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään  
pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu  
uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän  
kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on    
maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV,
STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla   
(SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.  


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa