Stora Enso lunastaa vuonna 2016 erääntyvän 389 miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalainan etuajassa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2015 klo 9.00

Stora Enso käyttää oikeuttaan lunastaa make whole -prosessin avulla 389 miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy huhtikuussa 2016. Joukkovelkakirjalaina lunastetaan 26.5.2015.

“Lunastamme joukkovelkakirjalainan etuajassa, koska haluamme hallita kassavirtaamme tehokkaasti ja ennakoivasti. Vahvan likviditeettimme avulla pystymme käyttämään lunastusoikeutemme koko joukkovelkakirjalainaan 11 kuukautta ennen sen erääntymistä”, sanoo Stora Enson talousjohtaja Seppo Parvi.

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205

Tilaa