Stora Enso luopuu American Depositary Receipts (ADR) -osaketalletustodistustensa listauksesta New Yorkin pörssissä

ADR -todistusten kaupankäynti OTC-listalle Yhdysvalloissa

Stora Enso on luopunut ADR -todistustensa listauksesta New Yorkin pörssissä.
Viimeinen kaupankäyntipäivä oli 28.12.2007. Stora Enso säilyttää Yhdysvalloissa
listaamattoman ADR-ohjelman (sponsored Level I ADR facility) ja 31.12.2007
jälkeen Stora Enson ADR -todistuksilla käydään kauppaa International OTCQX:ssa.
Se on arvostettu markkinapaikka, joka erottaa johtavat kansainväliset yritykset
muista yhtiöistä, joiden arvopapereilla käydään kauppaa OTC-listalla. 

Stora Enso aikoo toimittaa Yhdysvaltain arvopaperiviranomaiselle Form
15F-asiakirjan rekisteröinnin lopettamiseksi ja Yhdysvaltain vuoden 1934
arvopaperimarkkinalain mukaisten raportointivelvollisuuksiensa lakkauttamiseksi
tammikuussa 2008. Form 15F-asiakirjan toimittamisen myötä Stora Enson
Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperimarkkinalakiin perustuvat
raportointivelvollisuudet keskeytyvät välittömästi. Rekisteröinti päättyy 90
päivän kuluttua Form F15 -asiakirjan toimittamisesta, edellyttäen että Stora
Enso ei ole ennen sitä peruuttanut Form 15F -asiakirjaansa eikä Yhdysvaltain
arvopaperiviranomainen ole viivästyttänyt rekisteröinnin lakkauttamista. Stora
Enso pidättää itsellään oikeuden siirtää Form 15F-asiakirjan toimittamisen tai
peruttaa sen ennen päätöksen voimaantuloa syystä riippumatta. 

Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197 
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. +358 40 763 8767

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsStora Enso Oyj


pp.	Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa