Stora Enso lykkää mahdollista sellu- ja paperitehdashankettaan Nižni Novgorodin alueella Venäjällä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2009 klo 9.00                 

Stora Enso on päättänyt lykätä lopullista päätöstään koskien sellu- ja     
paperitehdashanketta Nižni Novgorodin alueella Venäjällä, koska maailmantalouden
tila on huono ja metsäteollisuustuotteiden lyhyen aikavälin näkymät ovat heikot.
Hanketta ei peruta tällä päätöksellä, vaan yhtiö jatkaa toimenpiteitään, jotta 
projekti olisi mahdollista toteuttaa myöhemmin.                 

Stora Enso keskustelee lähiaikoina Nižni Novgorodin alueen hallinnon kanssa   
uudesta aikataulusta ehdotetulle projektille.                  

Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7121 0910       
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh.    
puh. 02046 21242                                


Aiemmat Nižni Novgorodin hanketta koskevat tiedotteet osoitteessa        
www.storaenso.com/press:                            
23.5.2008: Stora Enso aloittaa kannattavuustutkimuksen integroidun paperi- ja  
sellutehtaan rakentamisesta Venäjälle                      
20.12.2007: Stora Enso allekirjoittaa aiesopimuksen integroidun paperi- ja   
sellutehtaan rakentamisesta Venäjälle                      
17.7.2007: Stora Enso aloittaa alustavan kannattavuustutkimuksen integroidun  
paperi- ja sellutehtaan rakentamisesta Venäjälle                


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on 85 tehdasta ja tuotantolaitosta.  
Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja    
Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enson vuotuinen tuotantokapasiteetti on  
12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia sekä 1,5 miljardia neliömetriä    
aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä sahattuja puutuotteita. Sahatuista  
puutuotteista 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Liikevaihtomme   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      


STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa