Stora Enso muuttaa Anjalan tehtaan paperikone 2:n tuottamaan kirjapaperia

Stora Enso investoi 29 milj. euroa muuttaakseen päällystettyä
aikakauslehtipaperia valmistavan koneen (PK 2) Anjalan tehtaalla tuottamaan
päällystettyä ja päällystämätöntä kirjapaperia.  Hanke alkaa tammikuussa 2008
ja valmistuu lokakuussa 2008. 

Investointi lisää tehtaan vuotuista kirjapaperikapasiteettia 65 000 tonnilla
320 000 tonniin ja sen seurauksena Anjalan tehdas keskittyy
kirjapaperiliiketoimintaan. Samalla päällystetyn kirjapaperin laatu paranee.
Muutoksen seurauksena päällystetyn aikakauslehtipaperin vuosittainen tuotanto
vähenee 155 000 tonnilla, kuten 25.10.2007 ilmoitettiin. 

Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, Stora Enso suunnittelee sulkevansa Anjalan
tehtaan paperikone 1:n, joka tuottaa 120 000 tonnia kirjapaperia vuodessa. Kone
on suunniteltu suljettavan marraskuussa 2008. 

Uuden investoinnin myötä Anjalan tehdas voi entistä paremmin vastata
kirjapaperiasiakkaiden kysyntään. Tehtaan tuotevalikoima on laaja ja tehtaalla
on vahva markkina-asema bulkkisissa kirjapapereissa Euroopassa. Anjalan tehtaan
uusi vuosittainen tuotantokapasiteetti on 435 000 tonnia kirjapaperia ja
erikoissanomalehtipaperia. 

Lisätietoja:
Juha Vanhainen, johtaja, Stora Enso Newsprint and Book Paper, puh. 020 46 21343
Mikko Jokio, tehtaanjohtaja, Stora Enson Anjalan tehdas, puh. 040 584 2782
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 020
46 21242 


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Stora Enso Oyj


pp. 	Jukka Marttila		Leena Bergqvist

Tilaa