Stora Enso muuttaa hallituksen, johdon ja henkilöstön palkkioita

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2009 klo 8.57

Stora Enson johtoryhmä on palkkiokomitean ja yhtiön hallituksen suostumuksella
päättänyt ryhtyä alla lueteltuihin toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat yhtiön
johdon ja henkilöstön palkkioihin. Kaikki suunnitellut toimenpiteet ovat
riippuvaisia sopimusperusteisista rajoituksista sekä työehto- ja
ammattiliittojen sopimuksista, joita noudatetaan täysin. 

•	Toimitusjohtajan käteisenä maksettava vuoden 2008 tulospalkkio muunnetaan
viivästytetyksi kolmivuotiseksi osakeohjelmaksi kuten vuonna 2007. 
•	Toimitusjohtaja ja johtoryhmän muut jäsenet ovat sitoutuneet luopumaan yhden
kuukauden palkastaan vuonna 2009. 
•	Vuoden 2009 palkkojen tarkistuksen toteutusta lykätään joulukuuhun 2009.
•	Koko henkilöstölle vuodelta 2009 maksettavat tulospalkkiot perustuvat
pelkästään taloudellisiin tavoitteisiin. 
•	Johdon vuoden 2009 tulospalkkiot maksetaan Stora Enson osakkeina, jotka
annetaan vuonna 2011. 

Lisäksi Stora Enson hallitus on sitoutunut laskemaan palkkioitaan 50
prosentilla vuonna 2009. 

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121
Keith Russell, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046
21242 


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 


STORA ENSO OYJ


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa