Stora Enso muuttaa operatiivisen EBITDAn määritelmää, nostaa Wood Products -divisioonan strategista tavoitetta ja antaa investointiennusteen 2018

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.11.2017 klo 18.30

Muutos operatiivisen EBITDAn määritelmään (IFRS:n piiriin kuulumaton tunnusluku)

Stora Enso sisällyttää vuoden 2017 viimeisestä neljänneksestä lähtien osakkuus- ja yhteisyritystensä operatiivisen EBITDAn konsernin operatiiviseen EBITDAan. Stora Enso on aiemmin raportoinut vain osuutensa osakkuus- ja yhteisyritysten operatiivisesta liiketuloksesta konsernin operatiivisessa liiketuloksessa.

Tämä muutos vaikuttaa Stora Enson seuraaviin tunnuslukuihin:

  • operatiivinen EBITDA
  • operatiivinen EBITDA (%)
  • nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan

Muutoksella ei ole vaikutusta operatiiviseen liiketulokseen, konsernin tuloslaskelman välisummiin tai yhtiön muihin IFRS-lukuihin.

IFRS:n piiriin kuulumattoman operatiivinen EBITDA -tunnusluvun uusi määritelmä on: operatiivinen liiketulos ilman biologisten hyödykkeiden arvon operatiivista alentumista, aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Määritelmä kattaa tytäryhtiöiden, yhteisjärjestelyjen sekä osakkuus- ja yhteisyritysten vastaavat erät.

Vertailuluvut on oikaistu vastaamaan uutta raportointirakennetta ja esitetty taulukoissa tiedotteen lopussa.

Uusi strateginen taloudellinen tavoite Wood Products -divisioonalle

Stora Enso on nostanut Wood Products -divisioonansa operatiivisen sidotun pääoman tuoton (ROOC) tavoitetta 18 prosentista 20 prosenttiin. Tämä kuvaa paremmin divisioonan korkeampaa liiketoiminnan lisäarvoa ja tuloksentekopotentiaalia.

Investointiennuste vuodelle 2018

Stora Enso on saanut hiljattain päätökseen useita suuria investointeja onnistuneesti. Yhtiö jatkaa investointiensa (ilman investointeja biologisiin hyödykkeisiin) asteittaista pienentämistä poistojen tasolle. Investointiennuste vuodelle 2018 on noin 550 600 milj. euroa sisältäen noin 100 milj. euroa biologisiin hyödykkeisiin. Vuoden 2018 poistojen ennakoidaan olevan 490 510 milj. euroa ja biologisten hyödykkeiden arvon operatiivisen alentumisen 50 70 milj. euroa. Arvio investoinneista ei sisällä mahdollisia yritysostoja tai -myyntejä.

Liiketuloksen täsmäytyslaskelma  

Aiemmin julkaistu  

Milj. euroa   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Operatiivinen EBITDA   410   341   352   1 371   310   343   355   363  
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen   20   15   14   80   31   17   16   16  
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen   -16   -18   -12   -65   -19   -17   -22   -7  
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä   -124   -119   -139   -502   -131   -124   -123   -124  
Operatiivinen liiketulos   290   219   215   884   191   219   226   248  
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät   0   -6   5   -67   -12   -14   -15   -26  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   -20   -8   -27   -34   -34   -9   37   -28  
Liiketulos (IFRS)   270   205   193   783   145   196   248   194  

Oikaistu  

Milj. euroa   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen, ilman poistoja   22   18   17   92   33   21   19   19  
Operatiivinen EBITDA   432   359   369   1 463   343   364   374   382  
Poistot osakkuus- ja yhteisyrityksissä   -2   -3   -3   -12   -2   -4   -3   -3  
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen   -16   -18   -12   -65   -19   -17   -22   -7  
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä   -124   -119   -139   -502   -131   -124   -123   -124  
Operatiivinen liiketulos   290   219   215   884   191   219   226   248  
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät   0   -6   5   -67   -12   -14   -15   -26  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   -20   -8   -27   -34   -34   -9   37   -28  
Liiketulos (IFRS)   270   205   193   783   145   196   248   194  

Muutos  

Milj. euroa   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen,   ilman poistoja   22   18   17   92   33   21   19   19  
Operatiivinen EBITDA   22   18   17   92   33   21   19   19  
Osakkuus- ja yhteisyritykset, operatiivinen   -20   -15   -14   -80   -31   -17   -16   -16  
Poistot osakkuus- ja yhteisyrityksissä   -2   -3   -3   -12   -2   -4   -3   -3  
Biologisten hyödykkeiden arvon operatiivinen alentuminen   0   0   0   0   0   0   0   0  
Poistot ja arvonalentumiset ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä   0   0   0   0   0   0   0   0  
Operatiivinen liiketulos   0   0   0   0   0   0   0   0  
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät   0   0   0   0   0   0   0   0  
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät   0   0   0   0   0   0   0   0  
Liiketulos (IFRS)   0   0   0   0   0   0   0   0  

Operatiivinen EBITDA segmenteittäin  

Aiemmin julkaistu  

Milj. euroa   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   127   111   119   447   92   118   127   110  
Packaging Solutions   65   56   43   129   36   37   33   23  
Biomaterials   124   100   90   361   75   79   92   115  
Wood Products   37   43   31   118   24   30   41   23  
Paper   56   37   68   324   90   77   74   83  
Muut   1   -6   1   -8   -7   2   -12   9  
Yhteensä   410   341   352   1 371   310   343   355   363  

Oikaistu  

Milj. euroa   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   128   113   117   452   93   119   128   112  
Packaging Solutions   66   56   44   131   36   38   34   23  
Biomaterials   124   100   90   361   75   79   92   115  
Wood Products   37   43   31   118   24   30   41   23  
Paper   55   37   69   327   91   78   74   84  
Muut   22   10   18   74   24   20   5   25  
Yhteensä   432   359   369   1 463   343   364   374   382  

Muutos  

Milj. euroa   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   1   2   -2   5   1   1   1   2  
Packaging Solutions   1   0   1   2   0   1   1   0  
Biomaterials   0   0   0   0   0   0   0   0  
Wood Products   0   0   0   0   0   0   0   0  
Paper   -1   0   1   3   1   1   0   1  
Muut   21   16   17   82   31   18   17   16  
Yhteensä   22   18   17   92   33   21   19   19  

Operatiivinen EBITDA (%) segmenteittäin  

Aiemmin julkaistu  

%   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   19,9 %   17,6 %   19,5 %   19,1 %   15,9 %   19,7 %   21,2 %   19,5 %  
Packaging Solutions   20,4 %   17,9 %   14,8 %   12,4 %   12,8 %   14,3 %   12,8 %   9,4 %  
Biomaterials   32,7 %   27,0 %   24,4 %   26,2 %   21,5 %   23,7 %   26,9 %   32,8 %  
Wood Products   8,9 %   9,8 %   7,5 %   7,4 %   6,1 %   7,8 %   9,5 %   6,0 %  
Paper   7,7 %   5,1 %   9,1 %   10,0 %   11,8 %   9,7 %   8,8 %   9,7 %  
Muut   0,2 %   -1,0 %   0,2 %   -0,3 %   -1,1 %   0,4 %   -1,9 %   1,4 %  
Yhteensä   16,3 %   13,5 %   14,1 %   14,0 %   12,7 %   14,3 %   14,1 %   14,8 %  

Oikaistu  

%   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   20,0 %   17,9 %   19,6 %   19,3 %   16,0 %   19,9 %   21,4 %   19,9 %  
Packaging Solutions   20,8 %   17,9 %   15,2 %   12,5 %   12,8 %   14,7 %   13,2 %   9,4 %  
Biomaterials   32,7 %   27,0 %   24,4 %   26,2 %   21,5 %   23,7 %   26,9 %   32,8 %  
Wood Products   8,9 %   9,8 %   7,5 %   7,4 %   6,1 %   7,8 %   9,5 %   6,0 %  
Paper   7,6 %   5,1 %   9,1 %   10,1 %   12,0 %   9,7 %   8,8 %   9,8 %  
Muut   3,7 %   1,6 %   2,8 %   3,0 %   3,7 %   3,6 %   0,8 %   3,9 %  
Yhteensä   17,2 %   14,2 %   14,8 %   14,9 %   14,1 %   15,2 %   14,8 %   15,6 %  

Muutos  

Prosenttiyksikköä   Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Consumer Board   0,1   0,3   0,1   0,2   0,1   0,2   0,2   0,4  
Packaging Solutions   0,4   0   0,4   0,1   0   0,4   0,4   0  
Biomaterials   0   0   0   0   0   0   0   0  
Wood Products   0   0   0   0   0   0   0   0  
Paper   -0,1   0   0   0,1   0,2   0   0   0,1  
Muut   3,5   2,6   2,6   3,3   4,8   3,2   2,7   2,5  
Yhteensä    0,9   0,7   0,7   0,9   1,4   0,9   0,7   0,8  

Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan  

Aiemmin julkaistu  

    Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan   1,8   2,0   2,0   2,0   2,0   2,1   2,2   2,2  

Oikaistu  

    Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan   1,6   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   2,1   2,1  

Muutos  

    Q3/17   Q2/17   Q1/17   2016   Q4/16   Q3/16   Q2/16   Q1/16  
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan   -0,2   -0,1   -0,1   -0,1   -0,1   -0,2   -0,1   -0,1  

Pääomamarkkinapäivän webcast-lähetys  
Stora Enson pääomamarkkinapäivä pidetään Lontoossa huomenna. Voit seurata Stora Enson strategiaan sekä Consumer Board-, Packaging Solutions- ja Biomaterials-divisioonien liiketoimintaan keskittyviä esityksiä suorana webcast-lähetyksenä klo 13.30 alkaen osoitteessa edge.media-server.com/m6/p/w3h5m973 .  

Lisätietoja:  
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa, Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ  

Lisätietoja:  
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa