Stora Enso muuttaa Renewable Packaging -divisioonan organisaatiorakennetta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2014 klo 9.00

Stora Enso suunnittelee Renewable Packaging -divisioonansa uudelleenorganisointia. Divisioona, joka koostuu Consumer Board, Packaging Solutions ja Packaging Asia -liiketoimintayksiköistä, eriytettäisiin kolmeksi erilliseksi liiketoiminnaksi, jotka raportoisivat toimitusjohtajalle.  

Yhtiön hallitus on määritellyt uudelleenorganisoinnille kaksi tavoitetta: parantaa yhtiön läpinäkyvyyttä sisäisesti ja ulkoisesti maailmanlaajuisten yritysvastuuhaasteiden käsittelemisessä alueilla, joihin liittyy korkea riski, sekä keskittyä entisestään Stora Enson strategian kasvuvetureihin. 

”Tämä muutos poistaisi yhden organisaatiokerroksen. Haluamme lisätä selkeyttä ja läpinäkyvyyttä sekä konsernin sisällä että sen ulkopuolella liittyen maailmanlaajuisiin yritysvastuuhaasteisiin, joita meillä on ollut ja tulee olemaan Kiinassa, Intiassa ja Pakistanissa”, Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen sanoo.

Renewable Packaging -liiketoiminnan uudelleenorganisointi on suunniteltu toteutettavaksi 1.7.2014 mennessä riippuen sovellettavien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksesta. Siihen asti nykyisen Renewable Packaging -divisioonan liiketoiminnat (Consumer Board, Packaging Solutions ja Packaging Asia) raportoivat suoraan toimitusjohtajalle.

Mats Nordlander, Renewable Packaging -divisioonan nykyinen vetäjä sekä konsernin johtokunnan jäsen, jättää nykyiset tehtävänsä. Hän jatkaa toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa kunnes hänen uusi toimenkuvansa on määritelty ja sovittu.

”Stora Enso on jo aloittanut koko konsernin laajuisen ihmisoikeusarvioinnin. Tämä on jatkoa toimillemme, joilla pyrimme systemaattisesti integroimaan ihmisoikeusasiat liiketoimintaamme. Meillä on korkeat tavoitteet, ja tästä tulee pitkä matka. Me emme ehkä koskaan tule olemaan täydellisiä, mutta haluamme aina olla läpinäkyviä”, Jouko Karvinen painottaa. 

"Consumer Board, Packaging Solutions ja Biomaterials on määritelty konsernin kasvuvetureiksi. Vaikka jatkuvat kustannus- ja kapasiteettileikkaukset ovat pitäneet yllä konsernin rahavirtaa, kasvu korkeamman tuottomarginaalin liiketoiminnoissa on jäänyt rajalliseksi. Meidän on nyt keskityttävä kasvattamaan liikevaihtoa sekä hallitsemaan isoihin investointiprojekteihin liittyviä yritysvastuuriskejä entistäkin paremmin”, sanoo Jouko Karvinen.

Muutoksen vaikutukset segmenttirakenteeseen ja -raportointiin julkistetaan vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Lauri Peltola,
identiteettijohtaja, p. 02046 21380

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Jouko Karvinen
toimitusjohtaja
p. 02046 21410

Lauri Peltola
identiteettijohtaja
p. 02046 21380

Tilaa