Stora Enso myy Baienfurtin kiinteistön Saksassa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.8.2010 klo 18.20                
Stora Enso Baienfurt GmbH on allekirjoittanut sopimuksen Saksassa sijaitsevan  
Baienfurtin tehdaskiinteistön myynnistä. Ostaja on IGV Industrie- und      
Gewerbeverwaltungs GmbH, joka on baijerilaisen Karl-Gruppen tytäryhtiö.     
Karl-Gruppe on erikoistunut teollisuusalueiden yrityskauppoihin ja       
uudistamistöihin. Sopimus sisältää Baienfurtin entisen tehtaan maa-alueen ja  
rakennukset pois lukien arkittamo ja kartonkikone. Kaupan seurauksena Stora Enso
vapauttaa noin 45 miljoonan euron ympäristö- ja purkuvarauksen, joka kirjataan 
positiivisena kertaluonteisena eränä vuoden 2010 kolmannen neljänneksen     
tulokseen. Kauppa on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2010 kolmannen      
neljänneksen loppuun mennessä.                         

Karl-Gruppen tämänhetkisten suunnitelmien mukaan tehdasalueesta kehitetään   
yritys/teollisuuspuisto, jossa hyödynnetään nykyisiä rakennuksia ja sinne    
rakennetaan uusia kaupallisia kiinteistöjä. Tehdasaluetta ei tulla käyttämään  
enää kartongin valmistukseen.                          

Kartongin tuotanto lopetettiin Baienfurtissa joulukuussa 2008. Baienfurt kuului 
Stora Enson kuluttajapakkauskartonkisegmenttiin, ja sen vuosittainen      
taivekartonkikapasiteetti oli 190 000 tonnia.                  

Lisätietoja:                                  
Bernd Rettig, Saksan maajohtaja, p. +49 211 581 2310              
Päivi Kauhanen, viestintäjohtaja, p. 050 598 9560                
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 020 46 21242          

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          


STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa