Stora Enso myy kiinteistön Saksassa


            
Stora Enso ilmoitti 4. lokakuuta 2006, että se sulkee Reisholzin paperitehtaan
vuoden 2007 loppuun mennessä. Tehtaan kaksi paperikonetta lopettavat tuotannon
vuoden loppuun mennessä ja ne romutetaan. Stora Enso on allekirjoittanut
sopimuksen, jonka mukaan se myy Reisholzin tehdaskiinteistön englantilaiselle
kiinteistöalan yritykselle Slough Estates Commercial Propertiesille, joka on
kiinteistösijoitusrahasto SEGRO:n tytäryritys. Omaisuuden myynti parantaa
Stora Enson kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa 10 miljoonalla eurolla.
Myynti kirjataan positiivisena kertaluontoisena eränä vuoden 2007 kolmannen
vuosineljänneksen tulokseen. 

SEGRO:n suunnitelman mukaan tehdasalue rakennetaan konttiliikenneyritysten ja
kevyen teollisuuden käyttöön, joten se ei jää paperiteollisuuden käyttöön. 

Reisholzin tehdas tuottaa superkalanteroitua (SC) aikakauslehtipaperia ja sen
vuotuinen tuotantokapasiteetti on 215 000 tonnia. 


Lisätietoja:
Bernd Rettig, johtaja, Saksa, puh. +49 211 581 2310
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197 
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358
40 763 8767 

Aikaisempia Stora Enson Saksan toimintoja koskevia lehdistötiedotteita on
saatavilla osoitteessa www.storaenso.com/press: 

-	4.10.2006: Stora Enso aikoo sulkea Reisholzin ja Berghuizerin tehtaat

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ


p.p. 	Jukka Marttila			Minna Taukojärvi

Tilaa