Stora Enso myy osan Stora Enso Arapotin osakkeista Araucolle


            
Stora Enso ja Arauco ovat saaneet kahdenkeskiset neuvottelunsa päätökseen ja
tehneet sopimuksen Stora Enso Arapotin osakkeiden osittaisesta myynnistä
Araucolle Brasiliassa. Stora Enso myy Araucolle 100 % Arapotin sahasta, 80 %
metsäomistuksesta ja 20 % tehtaasta joka valmistaa päällystettyä
aikakauslehtipaperia. Kauppahinta on 208 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (147
milj. euroa). Myynnillä ei ole vaikutusta Stora Enson kolmannen neljänneksen
liikevoittoon. Kauppa saataneen päätökseen lokakuun 2007 loppuun mennessä. 

Stora Enso Arapotiin kuuluu 205 000 tonnia päällystettyä aikakausilehtipaperia
vuodessa valmistava paperitehdas, 150 000 m³ sahatavaraa vuodessa tuottava saha
sekä puuviljelmäyritys (30 000 hehtaaria tuottavia puuviljelmiä). 

”Tuleva metsien ja paperitehtaan yhteisomistus mahdollistaa Stora Enson
yhteistyön kehittämisen Araucon kanssa. Arauco on johtavia metsäteollisuusalan
yrityksiä, jolla on laajalti paikallista tuntemusta ja merkittävää
liiketoiminnallista tietotaitoa alallansa. Yhteistyö voi johtaa uusiin
yhteisiin projekteihin Latinalaisessa Amerikassa. Stora Enso myy Arapotin
tehtaan ja luopuu puuviljelmäyrityksen hallinnoimisesta, koska Stora Enson
nykyiseen strategiaan ei kuulu sahaustoiminnan kehittäminen Latinalaisessa
Amerikassa. Metsäomistuksia, joihin kuuluu 30 000 hehtaaria puuviljelmiä
Arapotissa, käytetään pitkällä sopimuksella pääasiassa Arapotin sahan ja
päällystettyä mekaanista paperia tuottavan tehtaan raaka-aineena,” sanoo Nils
Grafström, Stora Enson Latinalaisen Amerikan toimintojen johtaja. 

Arauco on yksi Latinalaisen Amerikan suurimmista metsäteollisuusyhtiöistä
puuviljelmien pinta-alan ja tuottavuuden, markkinamassa tuotannon sekä
sahatavaran ja paneelien tuotannon perusteella mitattuna. Yrityksellä on neljä
strategista liiketoiminta-aluetta: metsänhoito, massa, sahatavara ja paneelit.
Araucolla on toimintoja Chilessä, Argentiinassa, Brasiliassa ja Uruguayssa.
Yhtiön liikevaihto oli 2 850 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2006. 

Arvioitu taloudellinen vaikutus Stora Enso konserniin
Stora Enson vuosittaisen myynnin on arvioitu laskevan 25 milj. eurolla.
Myynnillä ei ole olennaista vaikutusta vuotuiseen liikevoittoon. 


Lisätietoja: 
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450 
Nils Grafström, johtaja, Latinalaisen Amerikan liiketoiminnot, puh. +55 1181
759 283 
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. tel. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358
2046 21242 


Aikaisempia Latinalaisen Amerikan toimintoja koskevia lehdistötiedotteita on
saatavilla osoitteessa www.storaenso.com/press 

-	26.10.2006: Stora Enso aloittaa kahdenkeskiset neuvottelut Araucon kanssa
Stora Enso Arapotin yhteisomistuksista Brasiliassa 
-	1.9.2006: Stora Enso sai päätökseen Vinson Indústria de Papel Arapoti Ltda:n
ja Vinson Empreendimentos Agricolas Ltda:n kaupan Brasiliassa 
-	22.8.2006: Stora Ensosta ainoa päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottaja
Latinalaiseen Amerikkaan: Konserni ostaa tuotantoyksiköitä International
Paperilta Brasiliasta 
-	28.9.2005: Stora Enso tutkii mahdollisuutta rakentaa uusi kuitulinja
Veraceliin 
-	26.9.2005: Stora Enso ostaa maata Brasiliassa ja Uruguayssa
-	15.8.2005: Stora Enson Oulun tehtaille toimitettu ensimmäinen erä sellua
Veracelista 
-	8.5.2003: Stora Enso ja Aracruz rakentavat Veracelin sellutehtaan 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors STORA ENSO OYJpp.	Jussi Siitonen			Jukka Marttila

Tilaa