Stora Enso myy Summan tehtaan toimitilat 40 miljoonalla eurolla

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 9.00                 

Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen Summan tehtaan rakennusten ja     
tehdasalueen suurimman osan myynnistä Google-yhtiöille noin 40 milj. eurolla.  
Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen   
loppuun mennessä. Kauppa parantaa liikevoittoa noin 38 milj. euroa, josta noin 
15 milj. euroa on aikaisemmin kirjattujen arvonalennusten palautusta.      
Liikevoiton parannus raportoidaan kertaluonteisena eränä vuoden 2009      
ensimmäiselle neljännekselle.                          

Stora Enso ja Google ovat sopineet, että osa tehdasalueesta luovutetaan edelleen
Haminan kaupungille muuta teollista käyttöä varten.               

Paperin tuotanto lopetettiin Summan tehtaalla tammikuussa 2008, eikä tuotantoa 
jatketa. Google kertoo suunnitelmistaan tai tulevasta investoinnistaan     
myöhemmin.                                   


Lisätietoja:                                  
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Keith B. Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 20 7121 0910         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh.    
040 763 8767                                  

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka      
päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi,  
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin   
palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja        
tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan 
Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen        
tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5     
miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita,  
josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto   
vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.                      STORA ENSO OYJ                                 


p.p.	Jukka Marttila		Pia Aaltonen-Forsell

Tilaa