Stora Enso on myynyt omistamansa Finnlines Oyj:n osakkeet

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 30.11.2006 klo 09.00

Stora Enso on myynyt omistamansa Finnlines Oyj:n osakkeet

Stora Enso Oyj on myynyt kaikki omistamansa 2 209 340 Finnlines 
Oyj:n osaketta 35 milj. eurolla. Myyty osakemäärä vastaa 5,43 % 
Finnlinesin liikkeeseen lasketusta osakekannasta. 

Stora Enso kirjaa 33 milj. euron myyntivoiton kertaluonteisena 
rahoituseränä vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä.

Osakeomistus Finnlines Oyj:ssä on ollut Stora Ensolle 
ydinliiketoimintaan kuulumaton pääomasijoitus. Yhtiön 
tavoitteena on keskittää pääomaa ydinliiketoimintaansa.


Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 
197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 
788 659

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

	
STORA ENSO OYJ
p.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa