Stora Enso on myynyt omistamansa Sampo Oyj:n osakkeet

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 15.3.2006 klo 8.30

Stora Enso on myynyt omistamansa Sampo Oyj:n osakkeet

Stora Enso Oyj on myynyt kaikki omistamansa 8 746 620 Sampo 
Oyj:n osaketta yhteensä noin 155 milj. eurolla. Myyty 
osakemäärä vastaa 1,54 % Sampo Oyj:n liikkeeseen lasketusta 
osakekannasta.

Stora Enso kirjaa 130,0 milj. euron myyntivoiton 
kertaluonteisena rahoituseränä vuoden 2006 ensimmäisellä 
neljänneksellä.

Osakeomistus Sampo Oyj:ssä on ollut Stora Ensolle 
ydinliiketoimintaan kuulumaton pääomasijoitus. Yhtiön 
tavoitteena on keskittää pääomaa ydinliiketoimintaansa.

Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 
197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 
788 659


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa