STORA ENSO OYJ OMIEN OSAKKEIDEN OSTO

STORA ENSO OYJ         ILMOITUS 1.12.2003

Päivämäärä          1.12.2003
Pörssikauppa         Osto
Osakelaji           STERV
Osakemäärä		   200 000
Kokonaishinta         2 213 632	 	EUR
Keskihinta / osake      11,07  		EUR
Ylin hankintahinta / osake  11,12  		EUR
Alin hankintahinta / osake  11,02  		EURYhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.12.2003 tehtyjen kauppojen jälkeen

    STEAV            7 100 	kpl
    STERV          23 016 608    kpl


Stora Enso Oyj:n puolesta


Alfred Berg Finland Oyj Abp

Timo Nousiainen		Ari Kiuru	

			
	


Tilaa